Nén PDF

Nén tệp PDF của bạn

Kéo và thả tập tin ở đây
hoặc là
Batch files
1
Xử lý hàng loạt chỉ có sẵn cho người dùng Pro. Nâng cấp ngay bây giờ để xử lý nhiều tệp cùng một lúc.
Truy cập không giới hạn
Pdf files
PDF để
Thêm nhiều tệp PDF
Đang tải lên

Các loại tệp được chuyển đổi thành: .PDF

Xin lưu ý tất cả các tệp sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 2 giờ.


Cách giảm kích thước PDF trực tuyến

  1. Để bắt đầu, tải tệp của bạn lên máy nén PDF của chúng tôi.

  2. Tập tin của bạn sẽ đi vào hàng đợi.

  3. Công cụ của chúng tôi sẽ sử dụng máy nén của chúng tôi tự động bắt đầu giảm và nén tệp PDF.

  4. Tải tập tin PDF đã nén về máy tính của bạn.

Nén PDF

Đánh giá công cụ này

4.8/5 - 22 phiếu bầu


157,766 chuyển đổi kể từ năm 2019!