પીડીએફ સંપાદક


કેવી રીતે તમારા પીડીએફ ફેરફાર કરવા માટે

  1. તમે ખેંચાતા ક્ષેત્રમાં ફેરફાર કરવા માંગતા હો તે પીડીએફ ફાઇલને ખેંચો અથવા પીડીએફ ફાઇલ પસંદ કરો બટનને ક્લિક કરો.

  2. ક્રિયાઓ બટનોને ક્લિક કરીને તમે કોઈ છબી, ટેક્સ્ટ અથવા કંઈક દોરી શકો છો.

  3. જો તમારી પીડીએફ ફાઇલમાં 1 થી વધુ પૃષ્ઠ હોય, તો તમે ઇચ્છો તે પૃષ્ઠને ક્લિક કરીને સંપાદિત કરી શકો છો, તો પસંદ કરેલું પૃષ્ઠ સરહદ થઈ જશે.

  4. સંશોધિત પીડીએફ ડાઉનલોડ કરવા માટે સેવ બટનને ક્લિક કરો.

પીડીએફ સંપાદક

આ સાધનને રેટ કરો

4.7/5 - 9 મત


264,843 2019 થી રૂપાંતરણ!