គ្រាន់តែទម្លាក់វានៅទីនេះ

PDF ទៅ ODT

បំលែងឯកសារ PDF ទៅអូឌីឌីធី

Pdf files
បំលែងទៅ odt
%


តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបម្លែង PDF ទៅឯកសារ ODT (OpenDocument) លើបណ្តាញ

  1. ដើម្បីបំលែងឯកសារ PDF ទៅអូឌីឌីអូសនិងទម្លាក់ឬចុចកន្លែងផ្ទុកឯកសាររបស់យើងដើម្បីផ្ទុកឯកសារឡើង

  2. ឯកសាររបស់អ្នកនឹងចូលទៅក្នុងជួរ

  3. ឧបករណ៍របស់យើងនឹងបំលែងឯកសារ PDF របស់អ្នកជាស្វ័យប្រវត្ដិទៅជាអូឌីធី (អូឌីដុនដូ)

  4. បន្ទាប់មកអ្នកចុចតំណទាញយកទៅឯកសារដើម្បីរក្សាទុក ODT (OpenDocument) ទៅកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក


វាយតម្លៃឧបករណ៍នេះ

4.3/5 - 11 ការបោះឆ្នោត


264,855 បម្លែងចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2019!