Chỉ cần thả nó ở đây

Word sang PDF

Chuyển đổi Word sang PDF

%


Cách chuyển đổi tệp Word sang PDF trực tuyến

  1. Để chuyển đổi Word sang PDF, hãy kéo và thả hoặc nhấp vào khu vực tải lên của chúng tôi để tải tệp lên

  2. Tập tin của bạn sẽ đi vào hàng đợi

  3. Công cụ của chúng tôi sẽ tự động chuyển đổi tệp Word (.DOC, .DOCX) của bạn sang PDF

  4. Sau đó, bạn nhấp vào liên kết tải xuống tệp để lưu tệp PDF vào máy tính của bạn


Đánh giá công cụ này

4.0/5 - 72 phiếu bầu


264,149 chuyển đổi kể từ năm 2019!