PPT sang PDF

Chuyển đổi PPT của bạn sang PDF

Kéo và thả tập tin ở đây
hoặc là
Đang tải lên

Các loại tệp được chuyển đổi thành: .PDF

* Xin lưu ý tất cả các tệp sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 24 giờ.


Cách chuyển đổi tệp PPT sang PDF trực tuyến

  1. Để chuyển đổi PPT, kéo và thả hoặc nhấp vào khu vực tải lên của chúng tôi để tải tệp lên

  2. Tập tin của bạn sẽ đi vào hàng đợi

  3. Công cụ của chúng tôi sẽ tự động chuyển đổi PPT của bạn thành tệp PDF

  4. Sau đó, bạn nhấp vào liên kết tải xuống tệp để lưu tệp PDF vào máy tính của bạn

PPT sang PDF

Đánh giá công cụ này

4.9/5 - 9 phiếu bầu


201,193 chuyển đổi kể từ năm 2019!