ODT sang PDF

Chuyển đổi ODT của bạn sang PDF

Kéo và thả tập tin ở đây
hoặc là
Batch files
0
Xử lý hàng loạt chỉ có sẵn cho người dùng Pro. Nâng cấp ngay bây giờ để xử lý nhiều tệp cùng một lúc.
Truy cập không giới hạn hoặc Thử một tập tin duy nhất
Đang tải lên

Các loại tệp được chuyển đổi thành: .PDF

* Xin lưu ý tất cả các tệp sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 24 giờ.


Cách chuyển đổi tệp ODT sang tệp PDF trực tuyến

  1. Để chuyển đổi ODT, kéo và thả hoặc nhấp vào khu vực tải lên của chúng tôi để tải tệp lên

  2. Tập tin của bạn sẽ đi vào hàng đợi

  3. Công cụ của chúng tôi sẽ tự động chuyển đổi ODT của bạn thành tệp PDF

  4. Sau đó, bạn nhấp vào liên kết tải xuống tệp để lưu tệp PDF vào máy tính của bạn

ODT sang PDF

Đánh giá công cụ này

4.4/5 - 5 phiếu bầu


212,115 chuyển đổi kể từ năm 2019!