Poniżej znajduje się przybliżone tłumaczenie naszych angielskich warunków świadczenia usług i angielskiej polityki prywatności w odniesieniu do aspektów prawnych, które mają zastosowanie tylko w języku angielskim

Warunki korzystania z usługi Pdf.to

1. Warunki

Uzyskując dostęp do strony internetowej https://pdf.to , zgadzasz się przestrzegać niniejszych warunków świadczenia usług, wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z żadnym z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte na tej stronie są chronione przez obowiązujące prawo autorskie i znak towarowy.

2. Użyj licencji

 1. Udziela się zgody na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) na stronie internetowej Pdf.to tylko w celu osobistego, niekomercyjnego przeglądania tymczasowego. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu, a na mocy tej licencji nie możesz:
  1. modyfikować lub kopiować materiały;
  2. używać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do jakichkolwiek publicznych prezentacji (komercyjnych lub niekomercyjnych);
  3. próbować dekompilować lub odtwarzać kodu źródłowego jakiegokolwiek oprogramowania znajdującego się na stronie internetowej Pdf.to;
  4. usunąć wszelkie prawa autorskie lub inne zastrzeżone zapisy z materiałów; lub
  5. prześlij materiały innej osobie lub „lustrzanie” materiałów na dowolnym innym serwerze.
 2. Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać rozwiązana przez Pdf.to w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub z chwilą rozwiązania niniejszej licencji, musisz zniszczyć wszelkie pobrane materiały znajdujące się w twoim posiadaniu, w formie elektronicznej lub drukowanej.

3. Zastrzeżenie

 1. Materiały na stronie Pdf.to są udostępniane na zasadzie „jak jest”. Pdf.to nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym, bez ograniczeń, domniemane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw.
 2. Ponadto Pdf.to nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub wiarygodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub na jakichkolwiek stronach powiązanych z tą stroną.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku Pdf.to lub jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody za utratę danych lub zysków, lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z użycia lub niemożności korzystania z materiałów na stronie Pdf.to strona internetowa, nawet jeśli Pdf.to lub upoważniony przedstawiciel Pdf.to został powiadomiony ustnie lub na piśmie o możliwości wystąpienia takich uszkodzeń. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.

5. Dokładność materiałów

Materiały pojawiające się na stronie Pdf.to mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Pdf.to nie gwarantuje, że którykolwiek z materiałów na jego stronie internetowej jest dokładny, kompletny lub aktualny. Pdf.to może dokonywać zmian w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Jednak Pdf.to nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

6. Linki

Pdf.to nie przejrzał wszystkich witryn połączonych z jego witryną i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek takiej witryny. Włączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia przez Pdf.to strony. Korzystanie z takiej połączonej strony internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Modyfikacje

Pdf.to może zrewidować te warunki świadczenia usług na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na związanie się aktualną wersją niniejszych warunków świadczenia usług.

8. Prawo właściwe

Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Connecticut i nieodwołalnie poddajesz się wyłącznej jurysdykcji sądów w tym państwie lub lokalizacji.


209,026 konwersje od 2019 roku!