Nedenfor er en grov oversettelse av våre engelske servicevilkår og engelsk personvernpolicy for juridiske aspekter gjelder kun på engelsk

Pdf.to Vilkår for bruk

1. Vilkår

Ved å få tilgang til nettstedet på https://pdf.to , godtar du å være bundet av disse vilkårene, alle gjeldende lover og forskrifter, og samtykker i at du er ansvarlig for overholdelse av gjeldende lokale lover. Hvis du ikke er enig i noen av disse vilkårene, er du forbudt å bruke eller få tilgang til dette nettstedet. Materialene på dette nettstedet er beskyttet av gjeldende lov om opphavsrett og varemerker.

2. Bruk lisens

 1. Tillatelse gis midlertidig å laste ned en kopi av materialene (informasjon eller programvare) på Pdf.to's nettside for personlig, ikke-kommersiell midlertidig visning. Dette er tildeling av lisens, ikke overføring av tittel, og under denne lisensen kan du ikke:
  1. endre eller kopiere materialene;
  2. Bruk materialene til kommersielle formål, eller for offentlig visning (kommersiell eller ikke-kommersiell);
  3. forsøk på å dekompilere eller omvendt konstruere programvare som finnes på Pdf.to nettside;
  4. Fjern all copyright eller andre proprietære notater fra materialene; eller
  5. overfør materialene til en annen person eller "speil" materialene på en annen server.
 2. Denne lisensen avsluttes automatisk hvis du bryter noen av disse restriksjonene og kan bli avsluttet av Pdf.to når som helst. Når du avslutter visning av disse materialene eller ved oppsigelsen av dette lisensen, må du ødelegge alle nedlastede materialer som er i besittelse enten i elektronisk eller trykt format.

3. Ansvarsfraskrivelse

 1. Materialene på Pdf.to nettside er gitt på en "som er" basis. Pdf.to gir ingen garantier, uttrykt eller underforstått, og herved frasier seg og negerer alle andre garantier, inkludert, men ikke begrenset, underforståtte garantier eller vilkår for salgbarhet, egnethet til et bestemt formål eller ikke-brudd på immaterielle rettigheter eller annet brudd på rettighetene.
 2. Videre garanterer Pdf.to ingen garantier for nøyaktigheten, de sannsynlige resultatene eller påliteligheten av bruken av materialene på nettstedet eller på annen måte knyttet til slike materialer eller på nettsteder som er knyttet til dette nettstedet.

4. Begrensninger

Pdf.to eller dets leverandører skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle skader (inkludert, uten begrensning, skader på tap av data eller fortjeneste eller på grunn av driftsavbrudd) som skyldes bruk eller manglende evne til å bruke materialene på Pdf.to s nettside, selv om Pdf.to eller en Pdf.to autorisert representant har blitt varslet mundtlig eller skriftlig om muligheten for slik skade. Fordi noen jurisdiksjoner ikke tillater begrensninger på underforståtte garantier eller begrensninger av ansvar for følgeskader eller tilfeldige skader, gjelder disse begrensningene kanskje ikke for deg.

5. Nøyaktighet av materialer

Materialene som vises på Pdf.to nettside kan inneholde tekniske, typografiske eller fotografiske feil. Pdf.to garanterer ikke at noe av materialene på nettsiden er korrekt, komplett eller aktuelt. Pdf.to kan til enhver tid gjøre endringer i materialet på nettstedet sitt uten varsel. Imidlertid gjør Pdf.to ingen forpliktelse til å oppdatere materialene.

6. Lenker

Pdf.to har ikke gjennomgått alle nettstedene som er knyttet til nettstedet, og er ikke ansvarlig for innholdet på et slikt koblet nettsted. Inkluderingen av en lenke innebærer ikke godkjenning av Pdf.to av nettstedet. Bruk av slikt koblet nettsted er på brukerens egen risiko.

7. Modifikasjoner

Pdf.to kan revidere disse vilkårene for sin nettside når som helst uten varsel. Ved å bruke dette nettstedet aksepterer du å være bundet av den gjeldende versjonen av disse vilkårene.

8. Gjeldende lov

Disse vilkårene styres av og tolkes i samsvar med lovene i Connecticut, og du påkaller uigenkallelig domstolenees eksklusive jurisdiksjon i den aktuelle stat eller plassering.

DMCA-policy

Deltakere av PDF.tos tjenester laster opp, konverterer, får tilgang til og bruker materialer og tjenester på egen risiko. PDF.to overvåker ikke kundeinnhold. PDF.to er ikke ansvarlig for skader som kreves som et resultat av PDF.to's tjenester, informasjon eller produkter. Hver eneste deltaker er eneansvarlig for alt materiale som er lagret med PDF.to, for nøyaktigheten av materialet inkludert garantier, og for å skaffe alle nødvendige autorisasjoner for hyperkoblinger og markedsføringsmateriell. PDF.to gir ingen uttrykkelig eller underforstått garanti angående nøyaktigheten, kvaliteten eller arten av informasjon som kan oppnås av brukere eller deltakere fra internett ved bruk av PDF.to sine tjenester.

Vær også oppmerksom på at alle brukeropplastinger og innhold blir slettet i løpet av timer etter opplasting, og deres konverterte materiale blir også slettet innen tjuefire timer, på en måte bare midlertidig lagring

Hvis du mener at noe materiale på PDF.to bryter med copyright som du eier eller kontrollerer, kan du sende en skriftlig melding om påstått brudd på opphavsretten (“Notification”) til vår utpekte Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") agent identifisert nedenfor . I varslingen bør du:

(A) Identifiser i tilstrekkelig detalj det opphavsrettsbeskyttede verket eller den intellektuelle eiendommen du hevder er blitt krenket, slik at vi kan finne materialet;

(B) Identifiser URL-en eller annen spesifikk plassering på PDF.to som inneholder materialet du hevder bryter med din copyright;

(C) Gi elektronisk eller fysisk signatur fra eieren av opphavsretten eller en person som er autorisert til å handle på eierens vegne;

(D) Inkluder en uttalelse om at du er i god tro på at den omstridte bruken ikke er autorisert av rettighetshaveren, dens agent eller loven;

(E) Inkluder en uttalelse om at informasjonen i varslingen din er nøyaktig og attest under straff for mened at du er copyright-eier eller autorisert til å handle på copyright-eierens vegne; og,

(F) Inkluder navn, postadresse, telefonnummer og e-postadresse.

Du kan sende meldingen din til den utpekte DMCA-agenten via e-post, faks eller post som beskrevet nedenfor:

Charles Lee Mudd Jr.
Mudd Law
411 S. Sangamon Street
Suite 1B
OBS: DMCA
e-post: dmca@muddlaw.com
Faks til: 312-803-1667

Når PDF.to mottar en riktig varsling, fjerner eller deaktiverer den umiddelbart tilgangen til det angivelig krenkende materialet og avslutter kontoer tilknyttet det (hvis aktuelt) i samsvar med DMCA.

PDF.to har vedtatt en policy for å avslutte, under passende omstendigheter og etter eget skjønn, medlemmer som anses å være gjentatte krenkere. PDF.to kan også etter eget skjønn begrense tilgangen til PDF.to og / eller avslutte bruken av dem av alle som krenker andres immaterielle rettigheter, uansett om det er gjentatte krenkelser eller ikke.


253,649 konverteringer siden 2019!