Di bawah ini adalah terjemahan kasar istilah bahasa Inggeris kami dan dasar privasi bahasa Inggeris untuk aspek undang-undang kedua-duanya hanya digunakan dalam bahasa Inggeris

Syarat Perkhidmatan Pdf.to

1. Terma

Dengan mengakses laman web di https://pdf.to , anda bersetuju untuk terikat dengan syarat perkhidmatan ini, semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan, dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk mematuhi mana-mana undang-undang tempatan yang terpakai. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana syarat ini, anda dilarang menggunakan atau mengakses laman web ini. Bahan-bahan yang terkandung dalam laman web ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan cap dagang yang berkenaan.

2. Gunakan Lesen

 1. Kebenaran diberikan untuk memuat turun satu salinan bahan (maklumat atau perisian) buat sementara waktu di laman web Pdf.to untuk hanya melihat tontonan peribadi, bukan komersil. Ini adalah pemberian lesen, bukan pemindahan hak milik, dan di bawah lesen ini anda tidak boleh:
  1. mengubah suai atau menyalin bahan;
  2. menggunakan bahan untuk tujuan komersil, atau untuk mana-mana paparan awam (komersial atau bukan komersial);
  3. cuba untuk menyusun semula atau membalikkan sebarang perisian yang terdapat di laman web Pdf.to;
  4. mengalih keluar apa-apa hak cipta atau notasi hak milik lain dari bahan; atau
  5. memindahkan bahan kepada orang lain atau 'cermin' bahan-bahan pada mana-mana pelayan lain.
 2. Lesen ini akan ditamatkan secara automatik jika anda melanggar mana-mana sekatan ini dan boleh ditamatkan oleh Pdf.to pada bila-bila masa. Apabila menamatkan tontonan anda tentang bahan-bahan ini atau apabila penamatan lesen ini, anda mesti memusnahkan mana-mana bahan yang dimuat turun dalam milik anda sama ada dalam format elektronik atau dicetak.

3. Penafian

 1. Bahan-bahan di laman web Pdf.to disediakan berdasarkan 'as it is'. Pdf.to tidak memberi jaminan, dinyatakan atau tersirat, dan dengan ini menolak dan menafikan semua jaminan lain termasuk, tanpa batasan, jaminan tersirat atau syarat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau pelanggaran hak harta intelek atau pelanggaran hak lain.
 2. Selanjutnya, Pdf.to tidak menjamin atau membuat apa-apa representasi mengenai ketepatan, keputusan yang mungkin, atau kebolehpercayaan penggunaan bahan-bahan di laman webnya atau yang berkaitan dengan bahan-bahan tersebut atau di mana-mana tapak yang dihubungkan dengan laman web ini.

4. Had

Sekiranya tidak, Pdf atau kepada pembekalnya bertanggungjawab atas apa-apa kerosakan (termasuk, tanpa batasan, ganti rugi untuk kehilangan data atau keuntungan, atau disebabkan gangguan perniagaan) yang timbul daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan bahan-bahan di Pdf.to's laman web, walaupun Pdf.to atau Pdf.to wakil yang diberi kuasa telah diberitahu secara lisan atau secara bertulis mengenai kemungkinan kerosakan tersebut. Oleh kerana sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan batasan pada jaminan tersirat, atau batasan liabiliti untuk ganti rugi berbangkit atau sampingan, batasan ini mungkin tidak terpakai kepada anda.

5. Ketepatan bahan

Bahan-bahan yang terdapat di laman web Pdf.to boleh termasuk kesilapan teknikal, tipografi, atau fotografi. Pdf.to tidak menjamin bahawa mana-mana bahan di laman webnya adalah tepat, lengkap atau semasa. Pdf.to boleh membuat perubahan pada bahan-bahan yang terkandung di laman webnya pada bila-bila masa tanpa notis. Walau bagaimanapun Pdf.to tidak membuat komitmen untuk mengemas kini bahan.

6. Pautan

Pdf.to belum mengkaji semula semua laman web yang dipautkan ke laman webnya dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan mana-mana tapak yang dipautkan sedemikian. Penyertaan mana-mana pautan tidak menunjukkan pengesahan oleh Pdf.to laman web ini. Penggunaan mana-mana laman web yang dipaut itu adalah pada risiko pengguna sendiri.

7. Pengubahsuaian

Pdf.to boleh menyemak syarat perkhidmatan ini untuk laman webnya pada bila-bila masa tanpa notis. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan versi semasa dari syarat perkhidmatan ini.

8. Undang-undang yang Menguatkuasakan

Terma dan syarat ini ditadbir oleh dan ditafsirkan selaras dengan undang-undang Connecticut dan anda tidak boleh ditarik balik ke bidang kuasa eksklusif mahkamah di Negeri atau lokasi itu.

Dasar DMCA

Peserta perkhidmatan PDF.to memuat naik, menukar, mengakses dan menggunakan bahan dan perkhidmatan dengan risiko mereka sendiri. PDF.untuk tidak memantau kandungan pelanggan. PDF.to tidak akan bertanggungjawab ke atas kerosakan yang dituntut akibat daripada perkhidmatan, maklumat, atau produk PDF.to. Setiap Peserta bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua bahan yang disimpan dengan PDF.to, untuk ketepatan bahan termasuk jaminan, dan untuk memperoleh semua kebenaran yang diperlukan untuk pautan dan bahan pemasaran. PDF.untuk membuat jaminan tidak tersurat atau tersirat mengenai ketepatan, kualiti, atau sifat maklumat yang mungkin diperoleh oleh pengguna atau peserta dari internet melalui penggunaan perkhidmatan PDF.to.

Perhatikan juga semua muat naik dan kandungan pengguna dihapus dalam beberapa jam selepas memuat naik, dan matieral yang ditukar juga dihapus dalam masa dua puluh empat jam juga, dalam arti hanya penyimpanan sementara

Sekiranya anda percaya bahawa apa-apa bahan di PDF.untuk melanggar hak cipta yang anda miliki atau kendalikan, anda boleh menghantar Pemberitahuan bertulis mengenai Pelanggaran Hak Cipta yang Dituduh ("Pemberitahuan") kepada Ejen Hak Cipta Milenium Digital ("DMCA") kami yang ditentukan di bawah . Dalam Pemberitahuan, anda harus:

(A) Kenal pasti dengan terperinci karya hak cipta atau harta intelek yang anda tuntut telah dilanggar sehingga kami dapat mencari bahan tersebut;

(B) Kenal pasti URL atau lokasi khusus lain di PDF.to yang mengandungi bahan yang anda tuntut melanggar hak cipta anda;

(C) Berikan tandatangan elektronik atau fizikal pemilik hak cipta atau orang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik;

(D) Sertakan pernyataan bahawa anda mempunyai kepercayaan yang baik bahawa penggunaan yang dipertikaikan tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, ejennya, atau undang-undang;

(E) Sertakan pernyataan bahawa maklumat yang terdapat dalam Pemberitahuan anda adalah tepat dan membuktikan di bawah hukuman sumpah bahawa anda adalah pemilik hak cipta atau diberi kuasa untuk bertindak atas nama pemilik hak cipta; dan,

(F) Sertakan nama, alamat surat, nombor telefon dan alamat e-mel anda.

Anda boleh mengirim Pemberitahuan anda kepada Agen DMCA kami yang ditentukan melalui e-mel, faks, atau surat seperti yang dinyatakan di bawah:

Charles Lee Mudd Jr.
Hukum Mudd
411 S. Sangamon Street
Suite 1B
Perhatian: DMCA
e-mel: dmca@muddlaw.com
Faks ke: 312-803-1667

Apabila PDF.untuk menerima Pemberitahuan yang tepat, ia segera menghapus atau menonaktifkan akses ke bahan yang diduga melanggar dan menghentikan akaun yang terkait dengannya (jika ada) sesuai dengan DMCA.

PDF.to telah menerapkan kebijakan untuk menghentikan, dalam keadaan yang sesuai dan mengikut budi bicara mutlaknya, anggota yang dianggap sebagai pelanggar berulang. PDF.untuk juga atas budi bicara mutlaknya membatasi akses ke PDF.untuk dan / atau menghentikan penggunaannya oleh sesiapa yang melanggar hak harta intelek orang lain, sama ada terdapat pelanggaran berulang atau tidak.


253,646 penukaran sejak 2019!