Ακολουθεί μια ακατέργαστη μετάφραση των αγγλικών όρων παροχής υπηρεσιών και της πολιτικής απορρήτου των αγγλικών για νομικές πτυχές που ισχύουν μόνο στα αγγλικά

Pdf.to Όροι Παροχής Υπηρεσιών

1. Όροι

Με την πρόσβαση στον ιστότοπο στη διεύθυνση https://pdf.to , συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους παροχής υπηρεσιών, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Εάν δεν συμφωνείτε με κανέναν από αυτούς τους όρους, απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα υλικά που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

2. Χρησιμοποιήστε την Άδεια

 1. Επιτρέπεται η προσωρινή λήψη ενός αντιγράφου των υλικών (πληροφοριών ή λογισμικού) στον ιστότοπο της Pdf.to για προσωπική, μη εμπορική, προσωρινή προβολή μόνο. Αυτή είναι η χορήγηση αδείας και όχι η μεταβίβαση τίτλου και με αυτή την άδεια δεν επιτρέπεται:
  1. να τροποποιήσετε ή να αντιγράψετε τα υλικά.
  2. χρησιμοποιήστε τα υλικά για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή για οποιαδήποτε δημόσια προβολή (εμπορική ή μη εμπορική).
  3. προσπάθεια αποσυμπίλησης ή αναστροφής του λογισμικού που περιέχεται στην ιστοσελίδα του Pdf.to.
  4. να αφαιρέσετε οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία ή άλλες ιδιόκτητες σημειώσεις από τα υλικά. ή
  5. μεταφέρετε τα υλικά σε άλλο πρόσωπο ή «αντικατοπτρίζουν» τα υλικά σε οποιοδήποτε άλλο διακομιστή.
 2. Αυτή η άδεια θα τερματιστεί αυτομάτως αν παραβιάσετε κάποιον από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να τερματιστεί από το Pdf.to ανά πάσα στιγμή. Αφού τερματίσετε την προβολή αυτών των υλικών ή μετά τη λήξη αυτής της άδειας, πρέπει να καταστρέψετε τυχόν ληφθέντα υλικά που έχετε στην κατοχή σας, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.

3. Αποποίηση ευθυνών

 1. Τα υλικά που περιέχονται στην ιστοσελίδα του Pdf.to παρέχονται με βάση την "ως έχει" βάση. Το Pdf.to δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και αποποιείται και αρνείται όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης παραβίασης δικαιωμάτων.
 2. Περαιτέρω, το Pdf.to δεν εγγυάται ούτε κάνει παραστάσεις σχετικά με την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα ή την αξιοπιστία της χρήσης του υλικού στον ιστότοπό του ή με άλλο τρόπο που σχετίζεται με αυτά τα υλικά ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο συνδέεται με αυτόν τον ιστότοπο.

4. Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση η Pdf.to ή οι προμηθευτές της δεν φέρουν ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών για απώλεια δεδομένων ή κέρδος ή λόγω διακοπής της λειτουργίας) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών στο Pdf.to's δικτυακό τόπο, ακόμη και αν έχει ενημερωθεί γραπτώς ή εγγράφως για το ενδεχόμενο τέτοιου είδους ζημιών η Pdf.to ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Pdf.to. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στις υπονοούμενες εγγυήσεις ή περιορισμούς ευθύνης για επακόλουθες ή παρεπόμενες ζημιές, αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

5. Ακρίβεια των υλικών

Τα υλικά που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του Pdf.to θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά σφάλματα. Το Pdf.to δεν εγγυάται ότι κάποιο από τα υλικά στην ιστοσελίδα του είναι ακριβές, πλήρες ή τρέχον. Pdf.to μπορεί να κάνει αλλαγές στα υλικά που περιέχονται στον ιστότοπό της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, το Pdf.to δεν δεσμεύεται να ενημερώσει τα υλικά.

6. Σύνδεσμοι

Το Pdf.to δεν έχει ελέγξει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με τον ιστότοπό της και δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται την έγκριση από το Pdf.to του ιστότοπου. Η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου γίνεται με δική του ευθύνη.

7. Τροποποιήσεις

Pdf.to μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους υπηρεσίας για την ιστοσελίδα της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την τότε ισχύουσα έκδοση αυτών των όρων παροχής υπηρεσιών.

8. Κυβερνητικός Νόμος

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του Κοννέκτικατ και υποβάλλονται αμετάκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του συγκεκριμένου κράτους ή τόπου.

Πολιτική DMCA

Οι συμμετέχοντες στις υπηρεσίες PDF.to ανεβάζουν, μετατρέπουν, έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν υλικά και υπηρεσίες με δική τους ευθύνη. Το PDF.to δεν παρακολουθεί το περιεχόμενο των πελατών. Το PDF.to δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που απαιτούνται ως αποτέλεσμα των υπηρεσιών, πληροφοριών ή προϊόντων του PDF.to. Κάθε Συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλα τα υλικά που είναι αποθηκευμένα στο PDF.to, για την ακρίβεια των υλικών συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων και για την απόκτηση όλων των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων για υπερσυνδέσμους και υλικό μάρκετινγκ. Το PDF.to δεν παρέχει καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια, την ποιότητα ή τη φύση των πληροφοριών που ενδέχεται να ληφθούν από χρήστες ή συμμετέχοντες από το Διαδίκτυο μέσω της χρήσης των υπηρεσιών PDF.to.

Λάβετε επίσης υπόψη ότι όλες οι μεταφορτώσεις χρηστών και το περιεχόμενο διαγράφονται εντός ωρών από τη μεταφόρτωση και το μετατρεπόμενο περιεχόμενο διαγράφεται επίσης εντός είκοσι τεσσάρων ωρών, κατά μία έννοια μόνο προσωρινός χώρος αποθήκευσης

Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε υλικό στο PDF. παραβιάζει τυχόν πνευματικά δικαιώματα που σας ανήκουν ή ελέγχετε, μπορείτε να στείλετε γραπτή ειδοποίηση για φερόμενη παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ("Ειδοποίηση") στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") που προσδιορίζεται παρακάτω . Στην Ειδοποίηση, θα πρέπει:

(Α) Προσδιορίστε με επαρκή λεπτομέρεια το παραβιασμένο έργο ή πνευματική ιδιοκτησία που ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί, ώστε να εντοπίσουμε το υλικό.

(Β) Προσδιορίστε τη διεύθυνση URL ή άλλη συγκεκριμένη τοποθεσία στο PDF.to που περιέχει το υλικό που ισχυρίζεστε ότι παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα.

(Γ) Παρέχετε την ηλεκτρονική ή φυσική υπογραφή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων ή ενός προσώπου εξουσιοδοτημένου να ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου.

(Δ) Συμπεριλάβετε μια δήλωση ότι έχετε καλή πίστη ότι η αμφισβητούμενη χρήση δεν επιτρέπεται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπό του ή τον νόμο.

(Ε) Συμπεριλάβετε μια δήλωση ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ειδοποίησή σας είναι ακριβείς και βεβαιώνουν με την ποινή ψευδορκίας ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή είστε εξουσιοδοτημένοι να ενεργείτε για λογαριασμό του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. και,

(F) Συμπεριλάβετε το όνομά σας, τη διεύθυνση αλληλογραφίας, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση email σας.

Μπορείτε να στείλετε την ειδοποίησή σας στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο DMCA μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ ή ταχυδρομείου, όπως ορίζεται παρακάτω:

Charles Lee Mudd Jr.
Mudd Law
Οδός S. Sangamon 411
Σουίτα 1Β
Προσοχή: DMCA
email: dmca@muddlaw.com
Φαξ προς: 312-803-1667

Όταν το PDF.to λάβει μια κατάλληλη Ειδοποίηση, αφαιρεί αμέσως ή απενεργοποιεί την πρόσβαση στο υλικό που φέρεται ότι παραβιάζει και τερματίζει τους λογαριασμούς που σχετίζονται με αυτό (εάν υπάρχει) σύμφωνα με το DMCA.

Το PDF.to έχει υιοθετήσει πολιτική τερματισμού, υπό κατάλληλες περιστάσεις και κατά την αποκλειστική της κρίση, των μελών που θεωρούνται ως επαναλαμβανόμενοι παραβάτες. Το PDF.to μπορεί επίσης κατά τη διακριτική του ευχέρεια να περιορίσει την πρόσβαση στο PDF.to και / ή να τερματίσει τη χρήση του από οποιονδήποτε παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων, ανεξάρτητα από το εάν υπάρχει ή όχι επανειλημμένη παραβίαση.


253,649 μετατροπές από το 2019!