Ακολουθεί μια ακατέργαστη μετάφραση των αγγλικών όρων παροχής υπηρεσιών και της πολιτικής απορρήτου των αγγλικών για νομικές πτυχές που ισχύουν μόνο στα αγγλικά

Pdf.to Όροι Παροχής Υπηρεσιών

1. Όροι

Με την πρόσβαση στον ιστότοπο στη διεύθυνση https://pdf.to , συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους παροχής υπηρεσιών, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Εάν δεν συμφωνείτε με κανέναν από αυτούς τους όρους, απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα υλικά που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

2. Χρησιμοποιήστε την Άδεια

 1. Επιτρέπεται η προσωρινή λήψη ενός αντιγράφου των υλικών (πληροφοριών ή λογισμικού) στον ιστότοπο της Pdf.to για προσωπική, μη εμπορική, προσωρινή προβολή μόνο. Αυτή είναι η χορήγηση αδείας και όχι η μεταβίβαση τίτλου και με αυτή την άδεια δεν επιτρέπεται:
  1. να τροποποιήσετε ή να αντιγράψετε τα υλικά.
  2. χρησιμοποιήστε τα υλικά για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή για οποιαδήποτε δημόσια προβολή (εμπορική ή μη εμπορική).
  3. προσπάθεια αποσυμπίλησης ή αναστροφής του λογισμικού που περιέχεται στην ιστοσελίδα του Pdf.to.
  4. να αφαιρέσετε οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία ή άλλες ιδιόκτητες σημειώσεις από τα υλικά. ή
  5. μεταφέρετε τα υλικά σε άλλο πρόσωπο ή «αντικατοπτρίζουν» τα υλικά σε οποιοδήποτε άλλο διακομιστή.
 2. Αυτή η άδεια θα τερματιστεί αυτομάτως αν παραβιάσετε κάποιον από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να τερματιστεί από το Pdf.to ανά πάσα στιγμή. Αφού τερματίσετε την προβολή αυτών των υλικών ή μετά τη λήξη αυτής της άδειας, πρέπει να καταστρέψετε τυχόν ληφθέντα υλικά που έχετε στην κατοχή σας, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.

3. Αποποίηση ευθυνών

 1. Τα υλικά που περιέχονται στην ιστοσελίδα του Pdf.to παρέχονται με βάση την "ως έχει" βάση. Το Pdf.to δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και αποποιείται και αρνείται όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης παραβίασης δικαιωμάτων.
 2. Περαιτέρω, το Pdf.to δεν εγγυάται ούτε κάνει παραστάσεις σχετικά με την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα ή την αξιοπιστία της χρήσης του υλικού στον ιστότοπό του ή με άλλο τρόπο που σχετίζεται με αυτά τα υλικά ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο συνδέεται με αυτόν τον ιστότοπο.

4. Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση η Pdf.to ή οι προμηθευτές της δεν φέρουν ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών για απώλεια δεδομένων ή κέρδος ή λόγω διακοπής της λειτουργίας) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών στο Pdf.to's δικτυακό τόπο, ακόμη και αν έχει ενημερωθεί γραπτώς ή εγγράφως για το ενδεχόμενο τέτοιου είδους ζημιών η Pdf.to ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Pdf.to. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στις υπονοούμενες εγγυήσεις ή περιορισμούς ευθύνης για επακόλουθες ή παρεπόμενες ζημιές, αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

5. Ακρίβεια των υλικών

Τα υλικά που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του Pdf.to θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά σφάλματα. Το Pdf.to δεν εγγυάται ότι κάποιο από τα υλικά στην ιστοσελίδα του είναι ακριβές, πλήρες ή τρέχον. Pdf.to μπορεί να κάνει αλλαγές στα υλικά που περιέχονται στον ιστότοπό της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, το Pdf.to δεν δεσμεύεται να ενημερώσει τα υλικά.

6. Σύνδεσμοι

Το Pdf.to δεν έχει ελέγξει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με τον ιστότοπό της και δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται την έγκριση από το Pdf.to του ιστότοπου. Η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου γίνεται με δική του ευθύνη.

7. Τροποποιήσεις

Pdf.to μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους υπηρεσίας για την ιστοσελίδα της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την τότε ισχύουσα έκδοση αυτών των όρων παροχής υπηρεσιών.

8. Κυβερνητικός Νόμος

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του Κοννέκτικατ και υποβάλλονται αμετάκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του συγκεκριμένου κράτους ή τόπου.


209,033 μετατροπές από το 2019!