Níže je uveden hrubý překlad našich anglických smluvních podmínek a anglických zásad ochrany osobních údajů pro právní aspekty, které platí pouze v angličtině

Pdf.to Smluvní podmínky

1. Podmínky

Vstupem na webovou stránku https://pdf.to souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami služby, všemi platnými zákony a předpisy a souhlasíte s tím, že jste odpovědni za dodržování všech platných místních zákonů. Pokud s žádnou z těchto podmínek nesouhlasíte, je zakázáno používat tyto stránky. Materiály obsažené na těchto webových stránkách jsou chráněny příslušným zákonem o autorských právech a ochranných známkách.

2. Použijte Licence

 1. Je povoleno dočasně stáhnout jednu kopii materiálů (informací nebo softwaru) na webových stránkách Pdf.to pro osobní, nekomerční přechodné prohlížení. Jedná se o udělení licence, nikoli o převod vlastnictví, a na základě této licence nesmíte:
  1. upravovat nebo kopírovat materiály;
  2. používat materiály k jakémukoli komerčnímu účelu nebo k veřejnému vystavení (komerčnímu nebo nekomerčnímu);
  3. pokusit se dekompilovat nebo zpětně analyzovat jakýkoli software obsažený na webových stránkách Pdf.to;
  4. odstranit z autorských práv jakékoli autorské nebo jiné vlastnické zápisy; nebo
  5. převést materiály na jinou osobu nebo „zrcadlit“ materiály na jiném serveru.
 2. Tato licence automaticky zanikne, pokud porušíte některá z těchto omezení a Pdf.to ji může kdykoli ukončit. Po ukončení prohlížení těchto materiálů nebo po ukončení této licence musíte zničit veškeré stažené materiály, které máte k dispozici, ať už v elektronické nebo tištěné podobě.

3. Zřeknutí se odpovědnosti

 1. Materiály na webových stránkách Pdf.to jsou poskytovány „tak, jak jsou“. Společnost Pdf.to neposkytuje žádné záruky, výslovné ani předpokládané, a tímto se zříká veškerých záruk, včetně, bez omezení, předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušování práv duševního vlastnictví nebo jiného porušení práv.
 2. Společnost Pdf.to dále nezaručuje ani nepředkládá žádné prohlášení týkající se přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti použití materiálů na svých webových stránkách nebo jinak souvisejících s těmito materiály nebo na jakýchkoli stránkách odkazovaných na tyto stránky.

4. Omezení

Pdf.to ani jeho dodavatelé v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli škody (včetně, bez omezení, škody za ztrátu dat nebo zisku, nebo v důsledku přerušení podnikání) vyplývající z použití nebo neschopnosti používat materiály na stránkách Pdf.to's webové stránky, a to iv případě, že Pdf.to nebo pověřený zástupce Pdf.to byl ústně nebo písemně informován o možnosti takové škody. Protože některé jurisdikce neumožňují omezení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, nemusí se na vás tato omezení vztahovat.

5. Přesnost materiálů

Materiály uvedené na webových stránkách Pdf.to mohou obsahovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Pdf.to nezaručuje, že některý z materiálů na jeho webových stránkách je přesný, úplný nebo aktuální. Společnost Pdf.to může kdykoli bez předchozího upozornění provádět změny materiálů obsažených na svých internetových stránkách. Pdf.to však neučiní žádný závazek aktualizovat materiály.

6. Odkazy

Společnost Pdf.to neanalyzovala všechny stránky odkazované na její webové stránky a neodpovídá za obsah těchto stránek. Zahrnutí jakéhokoliv odkazu neznamená schválení stránek Pdf.to. Používání takových odkazovaných webových stránek je na vlastní riziko uživatele.

7. Změny

Společnost Pdf.to může kdykoli bez předchozího upozornění tyto podmínky služby své webové stránky revidovat. Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni tehdejší verzí těchto smluvních podmínek.

8. Rozhodné právo

Tyto smluvní podmínky se řídí a vykládají v souladu se zákony Connecticutu a neodvolatelně se podrobujete výlučné jurisdikci soudů v tomto státě nebo místě.


208,808 konverze od roku 2019!