По-долу е представен груб превод на нашите английски Условия за ползване и английска политика за поверителност за правни аспекти, които се прилагат само на английски език

Условия за ползване на Pdf.to

1. Условия

Достъпвайки до уебсайта на https://pdf.to , вие се съгласявате да спазвате тези условия на ползване, всички приложими закони и разпоредби и се съгласявате, че сте отговорни за спазването на всички приложими местни закони. Ако не сте съгласни с някое от тези условия, ви е забранено да използвате или да посещавате този сайт. Материалите, съдържащи се в този уебсайт, са защитени от приложимото право за авторско право и търговски марки.

2. Използвайте Лиценз

 1. Предоставя се разрешение за временно изтегляне на едно копие от материалите (информация или софтуер) на уебсайта на Pdf.to за лично, некомерсиално преходно гледане. Това е предоставянето на лиценз, а не прехвърляне на собственост, и съгласно този лиценз не можете:
  1. да променяте или копирате материалите;
  2. да използват материалите за каквито и да било търговски цели или за всякакви публични изложения (търговски или нетърговски);
  3. Опитайте се да декомпилирате или реконструирате всеки софтуер, съдържащ се на уебсайта на Pdf.to;
  4. да премахнете всякакви обозначения за авторско право или други права на собственост от материалите; или
  5. прехвърляте материалите на друго лице или „огледайте“ материалите на всеки друг сървър.
 2. Този лиценз автоматично се прекратява, ако нарушите някое от тези ограничения и може да бъде прекратен от Pdf.to по всяко време. При прекратяване на разглеждането на тези материали или при прекратяване на този лиценз, трябва да унищожите всички изтеглени от вас материали в електронен или печатен формат.

3. Отказ от отговорност

 1. Материалите на сайта на Pdf.to се предоставят на база „каквито са“. Pdf.to не дава никакви гаранции, изразени или подразбиращи се, и по този начин отхвърля и отрича всички други гаранции, включително, без ограничение, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, годност за определена цел, или ненарушаване на интелектуална собственост или други нарушения на правата.
 2. Освен това, Pdf.to не дава гаранции или декларации относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на материалите на своя уебсайт или по друг начин, свързани с такива материали или на сайтове, свързани с този сайт.

4. Ограничения

В никакъв случай Pdf.to или неговите доставчици не носят отговорност за каквито и да е щети (включително, без ограничение, обезщетения за загуба на данни или печалба, или поради прекъсване на работата), произтичащи от използването или невъзможността за използване на материалите на Pdf.to's уебсайт, дори ако Pdf.to или упълномощен представител на Pdf.to е бил уведомен устно или писмено за възможността за такива щети. Тъй като някои юрисдикции не позволяват ограничения на подразбиращи се гаранции или ограничения на отговорност за последващи или случайни щети, тези ограничения може да не се отнасят за вас.

5. Точност на материалите

Материалите, публикувани на сайта на Pdf.to, могат да включват технически, печатни или фотографски грешки. Pdf.to не гарантира, че всички материали на неговия уебсайт са точни, пълни или актуални. Pdf.to може да прави промени в съдържащите се на уебсайта материали по всяко време без предупреждение. Въпреки това Pdf.to не поема никакъв ангажимент за актуализиране на материалите.

6. Връзки

Pdf.to не е прегледал всички сайтове, свързани с неговия уебсайт, и не носи отговорност за съдържанието на този свързан сайт. Включването на каквато и да е връзка не предполага одобрение от страна на Pdf.to на сайта. Използването на такъв свързан уебсайт е на собствен риск.

7. Модификации

Pdf.to може да преразгледа тези условия за ползване за своя уебсайт по всяко време без предупреждение. С използването на този уебсайт Вие се съгласявате да бъдете обвързани от текущата версия на настоящите условия за ползване.

8. Приложим закон

Тези правила и условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Кънектикът и вие безвъзвратно се подчинявате на изключителната юрисдикция на съдилищата в тази държава или място.


209,231 реализации от 2019!