По-долу е представен груб превод на нашите английски Условия за ползване и английска политика за поверителност за правни аспекти, които се прилагат само на английски език

Условия за ползване на Pdf.to

1. Условия

Достъпвайки до уебсайта на https://pdf.to , вие се съгласявате да спазвате тези условия на ползване, всички приложими закони и разпоредби и се съгласявате, че сте отговорни за спазването на всички приложими местни закони. Ако не сте съгласни с някое от тези условия, ви е забранено да използвате или да посещавате този сайт. Материалите, съдържащи се в този уебсайт, са защитени от приложимото право за авторско право и търговски марки.

2. Използвайте Лиценз

 1. Предоставя се разрешение за временно изтегляне на едно копие от материалите (информация или софтуер) на уебсайта на Pdf.to за лично, некомерсиално преходно гледане. Това е предоставянето на лиценз, а не прехвърляне на собственост, и съгласно този лиценз не можете:
  1. да променяте или копирате материалите;
  2. да използват материалите за каквито и да било търговски цели или за всякакви публични изложения (търговски или нетърговски);
  3. Опитайте се да декомпилирате или реконструирате всеки софтуер, съдържащ се на уебсайта на Pdf.to;
  4. да премахнете всякакви обозначения за авторско право или други права на собственост от материалите; или
  5. прехвърляте материалите на друго лице или „огледайте“ материалите на всеки друг сървър.
 2. Този лиценз автоматично се прекратява, ако нарушите някое от тези ограничения и може да бъде прекратен от Pdf.to по всяко време. При прекратяване на разглеждането на тези материали или при прекратяване на този лиценз, трябва да унищожите всички изтеглени от вас материали в електронен или печатен формат.

3. Отказ от отговорност

 1. Материалите на сайта на Pdf.to се предоставят на база „каквито са“. Pdf.to не дава никакви гаранции, изразени или подразбиращи се, и по този начин отхвърля и отрича всички други гаранции, включително, без ограничение, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, годност за определена цел, или ненарушаване на интелектуална собственост или други нарушения на правата.
 2. Освен това, Pdf.to не дава гаранции или декларации относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на материалите на своя уебсайт или по друг начин, свързани с такива материали или на сайтове, свързани с този сайт.

4. Ограничения

В никакъв случай Pdf.to или неговите доставчици не носят отговорност за каквито и да е щети (включително, без ограничение, обезщетения за загуба на данни или печалба, или поради прекъсване на работата), произтичащи от използването или невъзможността за използване на материалите на Pdf.to's уебсайт, дори ако Pdf.to или упълномощен представител на Pdf.to е бил уведомен устно или писмено за възможността за такива щети. Тъй като някои юрисдикции не позволяват ограничения на подразбиращи се гаранции или ограничения на отговорност за последващи или случайни щети, тези ограничения може да не се отнасят за вас.

5. Точност на материалите

Материалите, публикувани на сайта на Pdf.to, могат да включват технически, печатни или фотографски грешки. Pdf.to не гарантира, че всички материали на неговия уебсайт са точни, пълни или актуални. Pdf.to може да прави промени в съдържащите се на уебсайта материали по всяко време без предупреждение. Въпреки това Pdf.to не поема никакъв ангажимент за актуализиране на материалите.

6. Връзки

Pdf.to не е прегледал всички сайтове, свързани с неговия уебсайт, и не носи отговорност за съдържанието на този свързан сайт. Включването на каквато и да е връзка не предполага одобрение от страна на Pdf.to на сайта. Използването на такъв свързан уебсайт е на собствен риск.

7. Модификации

Pdf.to може да преразгледа тези условия за ползване за своя уебсайт по всяко време без предупреждение. С използването на този уебсайт Вие се съгласявате да бъдете обвързани от текущата версия на настоящите условия за ползване.

8. Приложим закон

Тези правила и условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Кънектикът и вие безвъзвратно се подчинявате на изключителната юрисдикция на съдилищата в тази държава или място.

DMCA политика

Участниците в услугите на PDF.to качват, конвертират, имат достъп и използват материали и услуги на свой собствен риск. PDF.to не следи съдържанието на клиента. PDF.to няма да носи отговорност за щети, претендирани в резултат на услугите, информацията или продуктите на PDF.to. Всеки Участник е единствено отговорен за всички материали, съхранявани в PDF.to, за точността на материалите, включително гаранции, и за придобиването на всички необходими разрешения за хипервръзки и маркетингови материали. PDF.to не дава изрична или подразбираща се гаранция относно точността, качеството или естеството на информацията, която може да бъде получена от потребители или участници от Интернет чрез използването на услугите на PDF.to.

Моля, имайте предвид също, че всички качвания и съдържание на потребителя се изтриват в рамките на часове след качването, а преобразуваната им материална също се изтрива в рамките на двадесет и четири часа, в известен смисъл само временно съхранение

Ако смятате, че какъвто и да е материал в PDF.to нарушава авторските права, които притежавате или контролирате, можете да изпратите писмено Известие за предполагаемо нарушение на авторските права („Известие”) до нашия посочен агент за защита на авторските права в цифровото хилядолетие („DMCA“), посочен по-долу . В Известието трябва:

(A) Идентифицирайте достатъчно подробно защитеното с авторски права произведение или интелектуалната собственост, за които твърдите, че са нарушени, за да можем да намерим материала;

(B) Идентифицирайте URL адреса или друго конкретно местоположение в PDF.to, което съдържа материала, за който твърдите, че нарушава авторските Ви права;

(C) Предоставяне на електронен или физически подпис на собственика на авторското право или на лице, упълномощено да действа от името на собственика;

(Г) Включете изявление, че добросъвестно вярвате, че оспорената употреба не е разрешена от собственика на авторските права, неговия агент или закона;

(E) Включете изявление, че информацията, съдържаща се в Вашето известие, е точна и удостоверява под наказанието за лъжесвидетелстване, че сте собственик на авторските права или сте упълномощени да действате от името на притежателя на авторските права; и,

(F) Включете вашето име, пощенски адрес, телефонен номер и имейл адрес.

Можете да изпратите известието си до посочения от нас агент по DMCA по имейл, факс или поща, както е посочено по-долу:

Чарлз Лий Мъд младши
Законът Mudd
Ул. С. Сангамон 411
Суит 1В
Внимание: DMCA
имейл: dmca@muddlaw.com
Факс на: 312-803-1667

Когато PDF.to получи подходящо известие, той незабавно премахва или деактивира достъпа до материала, за който се твърди, че е в нарушение, и прекратява свързаните с него акаунти (ако е приложимо) в съответствие с DMCA.

PDF.to е приел политика за прекратяване, при подходящи обстоятелства и по свое усмотрение, на членове, които се считат за повторни нарушители. PDF.to може също по свое усмотрение да ограничи достъпа до PDF.to и / или да прекрати използването му от всеки, който нарушава правата на интелектуална собственост на други лица, независимо дали има повторно нарушение или не.


253,649 реализации от 2019!