Hier volg 'n rowwe vertaling van ons Engelse terme en Engelse privaatheidsbeleid vir regsaspekte is slegs van toepassing op Engels

Pdf.to diensbepalings

1. Terme

Deur toegang tot die webwerf by https://pdf.to , stem jy in om gebind te wees deur hierdie diensbepalings, alle toepaslike wette en regulasies, en stem in dat jy verantwoordelik is vir die nakoming van enige toepaslike plaaslike wette. As u nie met enige van hierdie bepalings saamstem nie, is u verbied om hierdie webwerf te gebruik of toegang te verkry. Die materiaal op hierdie webwerf is beskerm deur toepaslike kopiereg en handelsmerkreg.

2. Gebruik lisensie

 1. Toestemming word verleen om een eksemplaar van die materiaal (inligting of sagteware) op Pdf.to se webwerf tydelik te laai vir persoonlike, nie-kommersiële, verbygaande vertoning. Dit is die toestaan van 'n lisensie, nie 'n oordrag van titel nie, en onder hierdie lisensie mag u nie:
  1. wysig of kopieer die materiaal;
  2. Gebruik die materiaal vir enige kommersiële doel, of vir enige openbare vertoon (kommersieel of nie-kommersieel);
  3. probeer om enige sagteware wat op Pdf.to se webtuiste vervat is, te ontcompilieer of terug te keer;
  4. verwyder enige kopiereg of ander eiendomsnotasies uit die materiaal; of
  5. oordra die materiaal na 'n ander persoon of spieël die materiaal op enige ander bediener.
 2. Hierdie lisensie sal outomaties beëindig word indien u enige van hierdie beperkings oortree en enige tyd deur Pdf.to beëindig kan word. By die beëindiging van u besigtiging van hierdie materiaal of by die beëindiging van hierdie lisensie moet u enige afgelaaide materiaal in u besit vernietig, hetsy in elektroniese of gedrukte formaat.

3. Disclaimer

 1. Die materiaal op Pdf.to se webwerf word op 'n 'as is'-basis verskaf. Pdf.to gee geen waarborge, uitgespreek of geïmpliseer nie, en hiermee word alle ander waarborge, insluitend, sonder beperking, geïmpliseerde waarborge of voorwaardes van verkoopbaarheid, fiksheid vir 'n bepaalde doel of nie-oortreding van intellektuele eiendom of ander skending van regte, afgekeur en ontken.
 2. Verder, Pdf.to waarborg nie of maak enige vertoë met betrekking tot die akkuraatheid, waarskynlike resultate of betroubaarheid van die gebruik van die materiaal op sy webwerf of andersins met betrekking tot sulke materiaal of op enige webwerwe wat met hierdie webwerf verband hou nie.

4. Beperkings

In geen geval sal Pdf.to of sy verskaffers aanspreeklik wees vir enige skade (insluitende, sonder beperking, skadevergoeding vir verlies van data of wins, of as gevolg van besigheidsonderbreking) wat voortspruit uit die gebruik of onvermoë om die materiaal op Pdf.to te gebruik webwerf, al is Pdf.to of 'n Pdf.to gemagtigde verteenwoordiger mondeling of skriftelik van die moontlikheid van sodanige skade in kennis gestel. Aangesien sommige jurisdiksies nie beperkings toelaat op geïmpliseerde waarborge of beperkinge van aanspreeklikheid vir gevolglike of toevallige skade nie, mag hierdie beperkinge nie op u van toepassing wees nie.

5. Akkuraatheid van materiale

Die materiaal wat op Pdf.to se webwerf verskyn, kan tegniese, tipografiese of fotografiese foute insluit. Pdf.to waarborg nie dat enige van die materiaal op sy webwerf akkuraat, volledig of huidiglik is nie. Pdf.to kan enige tyd sonder kennisgewing veranderings aanbring op die materiaal op sy webwerf. Pdf.to maak egter geen verbintenis om die materiaal op te dateer nie.

6. Skakels

Pdf.to het nie al die webwerwe wat aan sy webwerf gekoppel is, nagegaan nie en is nie verantwoordelik vir die inhoud van so 'n gekoppelde webwerf nie. Die insluiting van enige skakel impliseer nie endossement deur Pdf.to van die werf nie. Die gebruik van so 'n gekoppelde webwerf is op eie risiko.

7. Wysigings

Pdf.to kan hierdie diensbepalings vir sy webwerf enige tyd sonder kennisgewing hersien. Deur gebruik te maak van hierdie webwerf, stem jy in om gebind te wees deur die dan huidige weergawe van hierdie diensbepalings.

8. Bestuursreg

Hierdie bepalings en voorwaardes word beheer deur en in ooreenstemming met die wette van Connecticut en u onherroeplik onderwerp aan die eksklusiewe jurisdiksie van die howe in daardie staat of plek.

DMCA-beleid

Deelnemers aan PDF.to se dienste laai, omskep, gebruik toegang tot materiaal en dienste op eie risiko. PDF.to monitor nie die inhoud van klante nie. PDF.to is nie aanspreeklik vir enige skade wat geëis word as gevolg van PDF.to se dienste, inligting of produkte nie. Elke deelnemer is alleen verantwoordelik vir alle materiaal wat in PDF.to gestoor word, vir die akkuraatheid van materiaal, insluitend waarborge, en vir die verkryging van alle nodige magtiging vir hiperskakels en bemarkingsmateriaal. PDF.to verleen geen uitdruklike of stilswyende waarborg ten opsigte van die akkuraatheid, kwaliteit of aard van inligting wat deur gebruikers of deelnemers vanaf die internet verkry kan word deur die gebruik van PDF.to se dienste nie.

Let ook op dat alle gebruikersoplaaie en -inhoud binne enkele ure na die oplaai uitgevee word, en dat hul omskakeling van die inhoud binne vier-en-twintig uur ook verwyder word, in 'n sekere sin slegs tydelike berging

As u van mening is dat enige materiaal op PDF wat inbreuk maak op kopiereg wat u besit of beheer, u 'n skriftelike kennisgewing van beweerde kopieregskending ('kennisgewing') kan stuur aan ons aangewese agent vir die Digital Millennium Copyright Act ('DMCA') hieronder geïdentifiseer. . In die kennisgewing moet u:

(A) Identifiseer die outeursregbeskermde werk of intellektuele eiendom wat volgens u inbreuk gemaak word, sodat ons die materiaal kan opspoor;

(B) Identifiseer die URL of ander spesifieke plek op PDF.to wat die materiaal bevat wat volgens u inbreuk maak op u outeursreg;

(C) Voorsien die elektroniese of fisiese handtekening van die eienaar van die outeursreg of 'n persoon wat gemagtig is om namens die eienaar op te tree;

(D) Sluit 'n verklaring in dat u glo dat die betwiste gebruik nie deur die outeursregteienaar, sy agent of die wet gemagtig is nie;

(E) Sluit 'n verklaring in dat die inligting in u kennisgewing akkuraat is en onder die straf van meineed getuig dat u die outeursregteienaar is of gemagtig is om namens die eienaar van die outeursreg op te tree; en,

(F) Sluit u naam, posadres, telefoonnommer en e-posadres in.

U kan u kennisgewing per e-pos, faks of pos aan ons aangewese DMCA-agent stuur, soos hieronder uiteengesit:

Charles Lee Mudd Jr.
Mudd Law
411 Sangamonstraat
Suite 1B
Aandag: DMCA
e-posadres: dmca@muddlaw.com
Faks na: 312-803-1667

Wanneer PDF.to 'n behoorlike kennisgewing ontvang, verwyder dit die toegang tot die beweerde inbreukmateriaal onmiddellik of skakel dit uit en beëindig dit die rekeninge wat daarmee gepaard gaan (indien van toepassing) in ooreenstemming met die DMCA.

PDF.to het 'n beleid aanvaar om lede, wat geag word herhaalde oortreders te wees, onder toepaslike omstandighede en na goeddunke te beëindig. PDF.to mag ook na goeddunke toegang tot PDF.to beperk en / of die gebruik daarvan beëindig deur enigiemand wat inbreuk maak op intellektuele eiendomsregte van ander, ongeag of daar herhaalde skending is.


253,647 omskakelings sedert 2019!