ខាងក្រោមនេះគឺជាការបកប្រែដ៏លំបាកនៃ ល័ក្ខខ័ណ្ឌសេវាកម្មភាសាអង់គ្លេស របស់យើងនិង គោលនយោបាយភាពឯកជនរបស់អ៊ីម៉ែល សម្រាប់ទិដ្ឋភាពផ្នែកច្បាប់ទាំងពីរត្រូវបានអនុវត្តតែនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ

គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

ភាពឯកជនរបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើង។ វាជាគោលការណ៍របស់ភី។ ភី។ អេ។ ដើម្បីគោរពភាពឯកជនរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលយើងអាចប្រមូលបានពីអ្នកនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង https://pdf.to និងគេហទំព័រផ្សេងទៀតដែលយើងគ្រប់គ្រងនិងប្រតិបត្តិការ។

យើងគ្រាន់តែស្នើសុំព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលដែលយើងពិតជាត្រូវការវាដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មដល់អ្នក។ យើងប្រមូលវាដោយមធ្យោបាយត្រឹមត្រូវនិងស្របច្បាប់ដោយមានចំណេះដឹងនិងការយល់ព្រមពីអ្នក។ យើងក៏បានប្រាប់អ្នកឱ្យដឹងពីមូលហេតុដែលយើងប្រមូលវានិងរបៀបប្រើវា។

យើងរក្សាទុកតែព័ត៌មានដែលប្រមូលបានដរាបណាចាំបាច់ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មដែលអ្នកបានស្នើសុំ។ តើទិន្នន័យអ្វីដែលយើងរក្សាទុកយើងនឹងការពារតាមមធ្យោបាយដែលអាចទទួលយកបានក្នុងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីការពារការបាត់បង់និងការលួចក៏ដូចជាការចូលដោយគ្មានការអនុញ្ញាតការបង្ហាញការថតចម្លងការប្រើប្រាស់ឬការកែប្រែ។

យើងមិនចែករំលែកព័ត៌មានដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនជាសាធារណៈឬជាមួយភាគីទីបីឡើយលើកលែងតែនៅពេលដែលតម្រូវដោយច្បាប់។

គេហទំព័ររបស់យើងអាចភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រខាងក្រៅដែលមិនដំណើរការដោយពួកយើង។ សូមជ្រាបថាយើងគ្មានការគ្រប់គ្រងលើខ្លឹមសារនិងការអនុវត្តរបស់គេហទំព័រទាំងនេះទេហើយក៏មិនអាចទទួលយកការទទួលខុសត្រូវឬទំនួលខុសត្រូវចំពោះគោលការណ៍ឯកជនរៀងៗខ្លួនរបស់ពួកគេដែរ។

អ្នកមានសេរីភាពក្នុងការបដិសេធសំណើរបស់យើងសម្រាប់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយមានការយល់ដឹងថាយើងប្រហែលជាមិនអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសេវាកម្មដែលអ្នកចង់បានទេ។

ការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកបន្តនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការទទួលយកការអនុវត្តរបស់យើងជុំវិញភាពឯកជននិងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីរបៀបដែលយើងដោះស្រាយទិន្នន័យអ្នកប្រើនិងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនសូមទាក់ទងមកយើង។

គោលនយោបាយនេះមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី ៦ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៩ ។

ឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើងត្រូវបានលុបចោលបន្ទាប់ពីពីរម៉ោងហើយឯកសារដែលបានបម្លែងត្រូវបានលុបចោលបន្ទាប់ពី ២៤ ម៉ោង។ ដើម្បីកំនត់ការរំលោភបំពានយើងកត់អាសយដ្ឋាន IP ដែលបានបំលែងនៅពេលឯកសារត្រូវបានបម្លែងមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយឯកសារនិងអាសយដ្ឋាន IP ទេ។ បន្ទាប់ពីមួយម៉ោងអាសយដ្ឋាន IP ត្រូវបានលុបដូច្នេះវាឥតគិតថ្លៃក្នុងការបំលែងមួយផ្សេងទៀត។


202,116 បម្លែងចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2019!