PNG sang PDF

Chuyển đổi PNG của bạn sang PDF

Kéo và thả tập tin ở đây
hoặc là
Đang tải lên

Các loại tệp được chuyển đổi thành: .PDF

Xin lưu ý tất cả các tệp sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 2 giờ.


Cách chuyển đổi tệp PNG sang PDF trực tuyến

  1. 1. Để chuyển đổi PNG, kéo và thả hoặc nhấp vào khu vực tải lên của chúng tôi để tải tệp lên

  2. 2. Tập tin của bạn sẽ đi vào hàng đợi

  3. 3. Công cụ của chúng tôi sẽ tự động chuyển đổi PNG của bạn thành tệp PDF

  4. 4. Sau đó, bạn nhấp vào liên kết tải xuống tệp để lưu tệp PDF vào máy tính của bạn

PNG sang PDF

Đánh giá công cụ này

4.2/5 - 5 phiếu bầu


158,951 chuyển đổi kể từ năm 2019!