Chỉ cần thả nó ở đây

Xóa các trang PDF

Xóa trang PDF

%


Cách xóa các trang khỏi tệp PDF trực tuyến:

  1. Để Xóa các trang khỏi pdf, hãy kéo và thả tệp PDF của bạn vào hộp bên trên.

  2. Xóa từng trang bằng cách di chuột qua hình thu nhỏ của trang đó và nhấp vào biểu tượng thùng rác.

  3. Bạn cũng có thể sắp xếp lại và xoay các trang nếu cần.

  4. Nhấp vào 'Áp dụng Thay đổi' và tải xuống tệp đã sửa đổi.


Đánh giá công cụ này

3.0/5 - 2 phiếu bầu


246,071 chuyển đổi kể từ năm 2019!