PDF sang Word

Chuyển đổi PDF sang Word (.DOC)

Kéo và thả tập tin ở đây
hoặc là
Bấm vào đây
PDF để
Thêm nhiều tệp PDF

Các loại tệp được chuyển đổi thành: csv, epub, jpg, pdf, png, ppt, pptx, txt, doc, docx, xls, xlsx, odt

Xin lưu ý tất cả các tệp sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 2 giờ.


Cách chuyển đổi tệp PDF sang Word (.doc) trực tuyến

  1. Để chuyển đổi PDF, kéo và thả hoặc nhấp vào khu vực tải lên của chúng tôi để tải tệp lên

  2. Tập tin của bạn sẽ đi vào hàng đợi

  3. Công cụ của chúng tôi sẽ tự động chuyển đổi tệp PDF của bạn thành tệp Word (.DOC)

  4. Sau đó, bạn nhấp vào liên kết tải xuống tệp để lưu Word (.DOC) vào máy tính của bạn

PDF sang Word

Đánh giá công cụ này

4.3/5 - 75 phiếu bầu


71,651 chuyển đổi kể từ năm 2019!