គ្រាន់តែទម្លាក់វានៅទីនេះ

ពាក្យទៅជា PDF

បំលែងពាក្យទៅជា PDF

%


វិធីប្តូរពាក្យទៅជាឯកសារ PDF តាមអ៊ិនធរណេត

  1. ដើម្បីបំលែងពាក្យទៅជា PDF អូសនិងទម្លាក់ឬចុចកន្លែងផ្ទុកឯកសាររបស់យើងដើម្បីផ្ទុកឯកសារឡើង

  2. ឯកសាររបស់អ្នកនឹងចូលទៅក្នុងជួរ

  3. ឧបករណ៍របស់យើងនឹងបំលែងពាក្យ (.DOC, .DOCX) ទៅជាឯកសារ PDF

  4. បន្ទាប់មកអ្នកចុចតំណទាញយកទៅឯកសារដើម្បីរក្សាទុក PDF ទៅកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក


វាយតម្លៃឧបករណ៍នេះ

4.0/5 - 70 ការបោះឆ្នោត


253,649 បម្លែងចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2019!