Chỉ cần thả nó ở đây

PDF sang Text

Chuyển đổi PDF của bạn thành văn bản

Pdf files
Chuyển đổi sang text
%


Cách chuyển đổi tệp PDF sang tệp Văn bản (.txt) trực tuyến

  1. Để chuyển đổi PDF thành Văn bản, hãy kéo và thả hoặc nhấp vào khu vực tải lên của chúng tôi để tải tệp lên

  2. Tập tin của bạn sẽ đi vào hàng đợi

  3. Công cụ của chúng tôi sẽ tự động chuyển đổi tệp PDF của bạn sang tệp Văn bản (.txt)

  4. Sau đó, bạn nhấp vào liên kết tải xuống tệp để lưu Văn bản (.txt) vào máy tính của bạn


Đánh giá công cụ này

3.7/5 - 18 phiếu bầu


264,157 chuyển đổi kể từ năm 2019!