គ្រាន់តែទម្លាក់វានៅទីនេះ

PDF ទៅអត្ថបទ

បំលែងឯកសារ PDF របស់អ្នកជាអត្ថបទ

Pdf files
បំលែងទៅ text
%


វិធីបំលែងឯកសារ PDF ទៅជាអត្ថបទ (.txt) តាមអ៊ិនធរណេត

  1. ដើម្បីបម្លែង PDF អូសនិងទម្លាក់ឬចុចលើតំបន់ផ្ទុករបស់យើងដើម្បីផ្ទុកឡើងឯកសារ

  2. ឯកសាររបស់អ្នកនឹងចូលទៅក្នុងជួរ

  3. ឧបករណ៍របស់យើងនឹងបំលែងឯកសារ PDF របស់អ្នកជាអត្ថបទ (.txt) ដោយស្វ័យប្រវត្តិ

  4. បន្ទាប់មកអ្នកចុចតំណទាញយកទៅឯកសារដើម្បីរក្សាទុកអត្ថបទ (.txt) ទៅកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក


វាយតម្លៃឧបករណ៍នេះ

3.9/5 - 14 ការបោះឆ្នោត


221,890 បម្លែងចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2019!