ફક્ત તેને અહીં છોડી દો

ટેક્સ્ટ પર પીડીએફ

તમારા પીડીએફને ટેક્સ્ટમાં કન્વર્ટ કરો

Pdf files
માં કન્વર્ટ text
%


Textનલાઇન પીડીએફને ટેક્સ્ટ (.txt) ફાઇલમાં કેવી રીતે કન્વર્ટ કરવું

  1. પીડીએફને ટેક્સ્ટમાં કન્વર્ટ કરવા, ફાઇલ અપલોડ કરવા માટે અમારા અપલોડ ક્ષેત્રને ખેંચો અને છોડો અથવા ક્લિક કરો

  2. તમારી ફાઇલ કતારમાં જશે

  3. અમારું ટૂલ આપમેળે તમારા પીડીએફને ટેક્સ્ટ (.txt) ફાઇલમાં રૂપાંતરિત કરશે

  4. પછી તમે તમારા કમ્પ્યુટર પર ટેક્સ્ટ (.txt) સાચવવા માટે ફાઇલની ડાઉનલોડ લિંકને ક્લિક કરો


આ સાધનને રેટ કરો

3.7/5 - 18 મત


264,149 2019 થી રૂપાંતરણ!