Nedan följer en grov översättning av våra engelska användarvillkor och engelska sekretesspolicy för juridiska aspekter gäller endast på engelska

Pdf.to användarvillkor

1. Villkor

Genom att komma till webbsidan på https://pdf.to , accepterar du att vara bunden av dessa användarvillkor, alla tillämpliga lagar och förordningar och är överens om att du är ansvarig för att du följer gällande lokala lagar. Om du inte håller med någon av dessa villkor är du förbjuden att använda eller komma åt den här webbplatsen. Materialen på denna webbplats är skyddade av gällande upphovsrätt och varumärkeslagstiftning.

2. Använd licens

 1. Tillstånd beviljas tillfälligt att ladda ner en kopia av materialet (information eller programvara) på Pdf.to: s webbplats för personlig, icke-kommersiell övergående visning. Detta är beviljande av en licens, inte en överföring av titel, och enligt denna licens får du inte:
  1. modifiera eller kopiera materialen
  2. Använd materialen för kommersiellt syfte eller för offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell).
  3. Försök att dekompilera eller omvända någon programvara som finns på Pdf.to: s hemsida;
  4. ta bort eventuella upphovsrättsliga eller andra proprietära noteringar från materialet; eller
  5. överföra materialet till en annan person eller "spegla" materialen på någon annan server.
 2. Licensen ska automatiskt upphöra om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan avslutas av Pdf.to när som helst. När du avslutar din visning av dessa material eller vid uppsägningen av denna licens måste du förstöra alla nedladdade material som du äger, antingen i elektronisk eller tryckt form.

3. Ansvarsfriskrivning

 1. Materialen på Pdf.to: s hemsida tillhandahålls på samma sätt som. Pdf.to ger inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och härmed avvisar och förnekar alla andra garantier, inklusive, men inte begränsade, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller bristande intrång i immateriella rättigheter eller annat brott mot rättigheter.
 2. Vidare garanterar Pdf.to inte eller ger några upplysningar om noggrannheten, sannolika resultat eller tillförlitligheten av användningen av materialet på dess hemsida eller på annat sätt relaterat till sådant material eller på webbplatser som är kopplade till denna webbplats.

4. Begränsningar

Pdf.to eller dess leverantörer ska under inga omständigheter vara ansvariga för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst eller på grund av affärsavbrott) som uppstår på grund av användningen eller oförmågan att använda materialen på Pdf.to s webbplats, även om Pdf.to eller en Pdf.to behörig representant har underrättats muntligen eller skriftligen om möjligheten till sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller ansvarsbegränsningar för följdskador eller tillfälliga skador, gäller dessa begränsningar inte för dig.

5. Noggrannhet av material

Materialen som visas på Pdf.to: s webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Pdf.to garanterar inte att något av materialen på sin webbplats är korrekt, komplett eller aktuellt. Pdf.to kan när som helst ändra innehållet på sin webbplats utan föregående meddelande. Dock gör Pdf.to inget åtagande att uppdatera materialet.

6. Länkar

Pdf.to har inte granskat alla webbplatser som är länkade till sin webbplats och är inte ansvarig för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Inkluderingen av en länk innebär inte godkännande av Pdf.to av webbplatsen. Användning av sådan länkad webbplats är på användarens egen risk.

7. Ändringar

Pdf.to kan när som helst ändra dessa användarvillkor för sin webbplats utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats accepterar du att vara bunden av den nuvarande versionen av dessa användarvillkor.

8. Lagstiftning

Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med Connecticut lagar och du lämnar oåterkalleligen till domstolarnas exklusiva behörighet i den staten eller på platsen.

DMCA-policy

Deltagare i PDF.to: s tjänster laddar upp, konverterar, får åtkomst till och använder material och tjänster på egen risk. PDF.to övervakar inte kundinnehåll. PDF.to ansvarar inte för skador som görs på grund av PDF.to: s tjänster, information eller produkter. Varje deltagare är ensam ansvarig för allt material som lagras med PDF.to, för noggrannhet i material inklusive garantier och för att skaffa alla nödvändiga auktorisationer för hyperlänkar och marknadsföringsmaterial. PDF.to ger ingen uttrycklig eller underförstådd garanti angående riktigheten, kvaliteten eller arten av information som kan erhållas av användare eller deltagare från internet genom användning av PDF.to: s tjänster.

Observera också att alla användaruppladdningar och innehåll raderas inom några timmar efter uppladdningen, och deras konverterade matieral raderas också inom tjugofyra timmar, på sätt och vis endast tillfällig lagring

Om du tror att något material på PDF som bryter mot upphovsrätten som du äger eller kontrollerar, kan du skicka ett skriftligt meddelande om påstådd upphovsrättsintrång (“Meddelande”) till vår utsedda Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") agent som anges nedan . I meddelandet bör du:

(A) Identifiera i tillräcklig detalj det upphovsrättsskyddade verket eller den immateriella äganderätten som du hävdar har överträtts så att vi kan hitta materialet;

(B) Identifiera webbadressen eller någon annan specifik plats på PDF.to som innehåller det material som du hävdar bryter mot din upphovsrätt;

(C) tillhandahålla den elektroniska eller fysiska signaturen för upphovsrättsinnehavaren eller en person som har rätt att agera för ägarens räkning;

(D) Inkludera ett uttalande om att du tror att den omtvistade användningen inte är auktoriserad av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller lagen;

(E) Inkludera ett uttalande om att informationen i ditt meddelande är korrekt och bekräftar under straff för mened att du är upphovsrättsinnehavare eller bemyndigad att agera på upphovsrättsinnehavarens vägnar; och,

(F) Inkludera ditt namn, postadress, telefonnummer och e-postadress.

Du kan skicka ditt meddelande till vår utsedda DMCA-agent via e-post, fax eller e-post enligt nedan:

Charles Lee Mudd Jr.
Mudd Law
411 S. Sangamon Street
Svit 1B
Uppmärksamhet: DMCA
e-post: dmca@muddlaw.com
Faxa till: 312-803-1667

När PDF.to tar emot en korrekt anmälan tar den omedelbart bort eller inaktiverar åtkomst till det påstådda intrångsmaterialet och avslutar de konton som är associerade med detta (om tillämpligt) i enlighet med DMCA.

PDF.to har antagit en policy att under lämpliga omständigheter och efter eget gottfinnande avsluta medlemmar som anses vara upprepade intrång. PDF.to kan också, efter eget gottfinnande, begränsa åtkomsten till PDF.to och / eller avsluta användningen av dem som gör intrång i andras immateriella rättigheter, oavsett om det sker någon upprepad intrång.


253,647 konverteringar sedan 2019!