ខាងក្រោមនេះគឺជាការបកប្រែដ៏លំបាកនៃ ល័ក្ខខ័ណ្ឌសេវាកម្មភាសាអង់គ្លេស របស់យើងនិង គោលនយោបាយភាពឯកជនរបស់អ៊ីម៉ែល សម្រាប់ទិដ្ឋភាពផ្នែកច្បាប់ទាំងពីរត្រូវបានអនុវត្តតែនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ

លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ Pdf.to

1. លក្ខខណ្ឌ

តាមរយៈការចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះនៅ https://pdf.to , អ្នកត្រូវបានយល់ព្រមដោយល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះ, ច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិដែលអាចអនុវត្តបានទាំងអស់និងយល់ព្រមថាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុលោមតាមច្បាប់ក្នុងស្រុកអនុវត្ត។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះទេអ្នកត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យប្រើប្រាស់ឬចូលប្រើគេហទំព័រនេះ។ សមា្ភារៈដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រនេះត្រូវបានការពារដោយច្បាប់រក្សាសិទ្ធិនិងច្បាប់យីហោ។

2. ប្រើអាជ្ញាប័ណ្ណ

 1. ការអនុញ្ញាតត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទាញយកឯកសារមួយច្បាប់ (ព័ត៌មានឬកម្មវិធី) ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅលើគេហទំព័ររបស់ Pdf.to ដើម្បីមើលផ្ទាល់តែម្នាក់ឯងនិងមិនមានពាណិជ្ជកម្ម។ នេះគឺជាការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណមិនមែនជាការផ្ទេរប័ណ្ណកម្មសិទ្ធទេហើយក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណនេះអ្នកមិនអាច:
  1. កែប្រែឬចម្លងសំភារៈ
  2. ប្រើសម្ភារៈសម្រាប់គោលបំណងពាណិជ្ជកម្មឬសម្រាប់ការបង្ហាញជាសាធារណៈណាមួយ (ពាណិជ្ជកម្មឬមិនពាណិជ្ជកម្ម) ។
  3. ព្យាយាមលប់ឬបញ្ច្រាសវិស្វករកម្មវិធីណាមួយដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់ Pdf.to ។
  4. យកការរក្សាសិទ្ធិឬកំណត់សម្គាល់កម្មសិទ្ធិផ្សេងទៀតចេញពីសម្ភារៈទាំងនោះ។ ឬ
  5. ផ្ទេរសម្ភារៈទៅឱ្យមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតឬ 'កញ្ចក់' សម្ភារៈនៅលើម៉ាស៊ីនបម្រើផ្សេងទៀត។
 2. អាជ្ញាប័ណ្ណនេះត្រូវបញ្ឈប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រសិនបើអ្នកបំពានលើការកំណត់ទាំងនេះហើយអាចត្រូវបានបញ្ចប់ដោយ Pdf.to នៅពេលណាមួយ។ នៅពេលអ្នកបញ្ចប់ការមើលសម្ភារៈទាំងនោះឬនៅពេលបញ្ចប់អាជ្ញាបណ្ណនេះអ្នកត្រូវតែបំផ្លាញសម្ភារៈដែលបានទាញយកទាំងអស់ជារបស់អ្នកមិនថាជាទម្រង់អេឡិចត្រូនិកឬបោះពុម្ពទេ។

ការបដិសេធ

 1. សមា្ភារៈនៅលើវេបសាយរបស់ Pdf.to ត្រូវបានផ្តល់ជូនជាមូលដ្ឋាន។ Pdf.to គ្មានការធានាបានបញ្ជាក់ឬបញ្ជាក់ហើយបដិសេធនិងបដិសេធរាល់ការធានាផ្សេងៗទៀតរាប់បញ្ចូលទាំងការធានាឬលក្ខខណ្ឌនៃការធ្វើជំនួញសម្បទាសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់ណាមួយឬមិនរំលោភលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាឬការរំលោភសិទ្ធិដទៃទៀត។
 2. លើសពីនេះទៅទៀត Pdf.to មិនធានាឬធ្វើឱ្យតំណាងណាមួយទាក់ទងនឹងភាពត្រឹមត្រូវភាពទំនងឬភាពជឿជាក់នៃការប្រើប្រាស់សម្ភារៈនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនឬបើមិនដូច្នោះទេដែលទាក់ទងទៅនឹងសម្ភារៈទាំងនោះឬនៅលើវិបសាយណាដែលភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រនេះ។

ការកំណត់

ក្នុងករណីណាក៏ដោយ Pdf.to ឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់វាមិនអាចទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយ (រាប់បញ្ចូលទាំងការកំណត់ខូចខាតចំពោះការបាត់បង់ទិន្នន័យឬប្រាក់ចំណេញឬដោយសារការរំខានដល់អាជីវកម្ម) ដែលកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់ឬអសមត្ថភាពក្នុងការប្រើសម្ភារៈនៅលើឯកសាររបស់ Pdf.to គេហទំព័រសូម្បីតែ Pdf.to ឬ Pdf ។ ទៅកាន់អ្នកតំណាងដែលមានសិទ្ធិត្រូវបានជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឬសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃលទ្ធភាពនៃការខូចខាតបែបនេះ។ ដោយសារយុតាធិការមួយចំនួនមិនអនុញ្ញាតិឱ្យមានកម្រិតលើការធានាឬការកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដោយចៃដន្យឬចៃដន្យនោះការកំណត់ទាំងនេះអាចមិនអនុវត្តចំពោះអ្នក។

5. ភាពត្រឹមត្រូវនៃសម្ភារៈ

សម្ភារៈដែលលេចឡើងនៅលើគេហទំព័ររបស់ Pdf.to អាចរួមមានបច្ចេកទេសពុម្ពអក្សរឬកំហុសរូបថត។ Pdf.to មិនធានាថាឯកសារណាមួយនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនមានភាពត្រឹមត្រូវពេញលេញឬបច្ចុប្បន្ន។ Pdf.to អាចផ្លាស់ប្តូរសម្ភារៈដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួននៅគ្រប់ពេលដោយគ្មានការជូនដំណឹង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Pdf.to មិនមានការប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈទាំងនោះទេ។

តំណភ្ជាប់

Pdf.to មិនបានពិនិត្យឡើងវិញនូវវិបសាយទាំងអស់ដែលភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់ខ្លួនហើយមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារនៃបណ្តាញភ្ជាប់ណាមួយនោះទេ។ ការបញ្ចូលតំណភ្ជាប់ណាមួយមិនបញ្ជាក់ការយល់ព្រមពីគេហទំព័ររបស់ Pdf.to ។ ការប្រើប្រាស់វេបសាយដែលភ្ជាប់តំណបែបនេះគឺមានហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួន។

ការកែប្រែ

Pdf.to អាចកែប្រែល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះសម្រាប់គេហទំព័ររបស់ខ្លួននៅគ្រប់ពេលដោយគ្មានការជូនដំណឹង។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះអ្នកយល់ព្រមក្នុងការចងភ្ជាប់ដោយកំណែបច្ចុប្បន្ននៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះ។

ច្បាប់គ្រប់គ្រង

លក្ខខណ្ឌនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងត្រូវបានបកស្រាយដោយយោងទៅតាមច្បាប់រដ្ឋ Connecticut ហើយអ្នកត្រូវបញ្ជូនទៅយុត្តាធិការផ្តាច់មុខរបស់តុលាការនៅក្នុងរដ្ឋឬទីតាំងនោះ។

គោលនយោបាយឌីស៊ីអេអេអេ

អ្នកចូលរួមក្នុងសេវាកម្មរបស់ភី។ អេ។ ភី។ បញ្ចូលឡើងបំលែងចូលប្រើនិងប្រើប្រាស់សំភារៈនិងសេវាកម្មតាមហានិភ័យរបស់ពួកគេ។ PDF.to មិនត្រួតពិនិត្យមាតិកាអតិថិជនទេ។ PDF.to នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដែលត្រូវបានអះអាងថាជាលទ្ធផលនៃសេវាកម្មព័ត៌មានឬផលិតផលរបស់ PDF.to ឡើយ។ អ្នកចូលរួមម្នាក់ៗទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះរាល់ឯកសារទាំងអស់ដែលរក្សាទុកជាមួយភី។ អេ។ ភី។ ដើម្បីភាពត្រឹមត្រូវនៃវត្ថុធាតុដើមរួមទាំងការធានានិងសម្រាប់ទទួលបានការអនុញ្ញាតចាំបាច់ទាំងអស់សម្រាប់តំណខ្ពស់និងសម្ភារៈទីផ្សារ។ PDF.to មិនមានការធានាច្បាស់លាស់ឬមិនច្បាស់លាស់ទាក់ទងនឹងភាពត្រឹមត្រូវគុណភាពឬលក្ខណៈនៃព័ត៌មានដែលអាចទទួលបានដោយអ្នកប្រើប្រាស់ឬអ្នកចូលរួមពីអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ PDF.to ។

សូមកត់សម្គាល់ផងដែររាល់ការដាក់ចូលប្រព័ន្ធរបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងមាតិកាត្រូវបានលុបចោលក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីការផ្ទុកឡើងហើយម៉្យាងទៀតដែលបានបំលែងរបស់វាត្រូវបានលុបចោលក្នុងរយៈពេលម្ភៃបួនម៉ោងផងដែរក្នុងន័យនេះមានតែការផ្ទុកបណ្តោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះ។

ប្រសិនបើអ្នកជឿថាឯកសារណាមួយនៅលើឯកសារ PDF.to រំលោភលើការរក្សាសិទ្ធិណាមួយដែលអ្នកជាកម្មសិទ្ធិឬត្រួតពិនិត្យអ្នកអាចផ្ញើសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការរំលោភបំពានច្បាប់រក្សាសិទ្ធិដែលបានចោទប្រកាន់ (“ ការជូនដំណឹង”) ទៅភ្នាក់ងាររក្សាសិទ្ធិឌីជីថលសហស្សវត្សរ៍ដែលបានកំណត់របស់យើង (“ DMCA”) ដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណភ្នាក់ងារខាងក្រោម ។ នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងអ្នកគួរតែ៖

(ក) កំណត់អត្តសញ្ញាណឱ្យបានល្អិតល្អន់នូវការងាររក្សាសិទ្ធិឬកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែលអ្នកអះអាងថាត្រូវបានរំលោភបំពានដូច្នេះយើងអាចរកទីតាំងឯកសារបាន។

(ខ) កំណត់ URL ឬទីតាំងជាក់លាក់ផ្សេងទៀតនៅលើ PDF.to ដែលមានឯកសារដែលអ្នកអះអាងថារំលោភលើការរក្សាសិទ្ធិរបស់អ្នក។

(គ) ផ្តល់ហត្ថលេខាអេឡិចត្រូនិកឬរូបវន្តបុគ្គលរបស់ម្ចាស់រក្សាសិទ្ធិឬបុគ្គលដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមម្ចាស់

(ឃ) រាប់បញ្ចូលសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលអ្នកមានជំនឿជឿជាក់ថាការប្រើប្រាស់ដែលមានជម្លោះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយម្ចាស់រក្សាសិទ្ធិភ្នាក់ងារឬច្បាប់ឡើយ។

(ង) រាប់បញ្ចូលសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អ្នកមានភាពត្រឹមត្រូវនិងបញ្ជាក់ក្រោមការពិន័យដែលចែងថាអ្នកជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិឬត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ។ និង,

(ច) រួមបញ្ចូលឈ្មោះអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលលេខទូរស័ព្ទនិងអាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នក។

អ្នកអាចផ្ញើការជូនដំណឹងរបស់អ្នកទៅភ្នាក់ងារដែលបានកំណត់របស់យើងតាមរយៈអ៊ីម៉ែលទូរសារឬអ៊ីមែលដូចមានចែងខាងក្រោម៖

ឆាលលីម៉ាមូដជុន។
ច្បាប់ភក់
៤១១ អេសអេសសាំងសាម៉ុន
ឈុត ១ ប៊ី
យកចិត្តទុកដាក់ៈ DMCA
អ៊ីមែល: dmca@muddlaw.com
ទូរសារទៅ៖ ៣១២-៨០៣-១៦៦៧

នៅពេល PDF.to ទទួលបានការជូនដំណឹងត្រឹមត្រូវវានឹងលុបចោលឬចូលដំណើរការឯកសារដែលរំលោភបំពានដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ហើយបញ្ចប់គណនីដែលពាក់ព័ន្ធ (ប្រសិនបើមាន) ស្របតាម DMCA ។

PDF.to បានអនុវត្តគោលនយោបាយបញ្ចប់នៅក្នុងកាលៈទេសៈសមស្របនិងតាមការសំរេចចិត្តរបស់ខ្លួនសមាជិកដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នករំលោភម្តងហើយម្តងទៀត។ PDF.to ក៏អាចជាដែនកំណត់ការសំរេចចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះសិទ្ធិទទួលយកឯកសារ PDF.to និង / ឬបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ដោយជនណាដែលបានរំលោភលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់អ្នកដទៃទោះបីជាមានការរំលោភម្តងទៀតក៏ដោយ។


253,649 បម្លែងចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2019!