ខាងក្រោមនេះគឺជាការបកប្រែដ៏លំបាកនៃ ល័ក្ខខ័ណ្ឌសេវាកម្មភាសាអង់គ្លេស របស់យើងនិង គោលនយោបាយភាពឯកជនរបស់អ៊ីម៉ែល សម្រាប់ទិដ្ឋភាពផ្នែកច្បាប់ទាំងពីរត្រូវបានអនុវត្តតែនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ

លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ Pdf.to

1. លក្ខខណ្ឌ

តាមរយៈការចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះនៅ https://pdf.to , អ្នកត្រូវបានយល់ព្រមដោយល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះ, ច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិដែលអាចអនុវត្តបានទាំងអស់និងយល់ព្រមថាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុលោមតាមច្បាប់ក្នុងស្រុកអនុវត្ត។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះទេអ្នកត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យប្រើប្រាស់ឬចូលប្រើគេហទំព័រនេះ។ សមា្ភារៈដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រនេះត្រូវបានការពារដោយច្បាប់រក្សាសិទ្ធិនិងច្បាប់យីហោ។

2. ប្រើអាជ្ញាប័ណ្ណ

 1. ការអនុញ្ញាតត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទាញយកឯកសារមួយច្បាប់ (ព័ត៌មានឬកម្មវិធី) ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅលើគេហទំព័ររបស់ Pdf.to ដើម្បីមើលផ្ទាល់តែម្នាក់ឯងនិងមិនមានពាណិជ្ជកម្ម។ នេះគឺជាការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណមិនមែនជាការផ្ទេរប័ណ្ណកម្មសិទ្ធទេហើយក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណនេះអ្នកមិនអាច:
  1. កែប្រែឬចម្លងសំភារៈ
  2. ប្រើសម្ភារៈសម្រាប់គោលបំណងពាណិជ្ជកម្មឬសម្រាប់ការបង្ហាញជាសាធារណៈណាមួយ (ពាណិជ្ជកម្មឬមិនពាណិជ្ជកម្ម) ។
  3. ព្យាយាមលប់ឬបញ្ច្រាសវិស្វករកម្មវិធីណាមួយដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់ Pdf.to ។
  4. យកការរក្សាសិទ្ធិឬកំណត់សម្គាល់កម្មសិទ្ធិផ្សេងទៀតចេញពីសម្ភារៈទាំងនោះ។ ឬ
  5. ផ្ទេរសម្ភារៈទៅឱ្យមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតឬ 'កញ្ចក់' សម្ភារៈនៅលើម៉ាស៊ីនបម្រើផ្សេងទៀត។
 2. អាជ្ញាប័ណ្ណនេះត្រូវបញ្ឈប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រសិនបើអ្នកបំពានលើការកំណត់ទាំងនេះហើយអាចត្រូវបានបញ្ចប់ដោយ Pdf.to នៅពេលណាមួយ។ នៅពេលអ្នកបញ្ចប់ការមើលសម្ភារៈទាំងនោះឬនៅពេលបញ្ចប់អាជ្ញាបណ្ណនេះអ្នកត្រូវតែបំផ្លាញសម្ភារៈដែលបានទាញយកទាំងអស់ជារបស់អ្នកមិនថាជាទម្រង់អេឡិចត្រូនិកឬបោះពុម្ពទេ។

ការបដិសេធ

 1. សមា្ភារៈនៅលើវេបសាយរបស់ Pdf.to ត្រូវបានផ្តល់ជូនជាមូលដ្ឋាន។ Pdf.to គ្មានការធានាបានបញ្ជាក់ឬបញ្ជាក់ហើយបដិសេធនិងបដិសេធរាល់ការធានាផ្សេងៗទៀតរាប់បញ្ចូលទាំងការធានាឬលក្ខខណ្ឌនៃការធ្វើជំនួញសម្បទាសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់ណាមួយឬមិនរំលោភលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាឬការរំលោភសិទ្ធិដទៃទៀត។
 2. លើសពីនេះទៅទៀត Pdf.to មិនធានាឬធ្វើឱ្យតំណាងណាមួយទាក់ទងនឹងភាពត្រឹមត្រូវភាពទំនងឬភាពជឿជាក់នៃការប្រើប្រាស់សម្ភារៈនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនឬបើមិនដូច្នោះទេដែលទាក់ទងទៅនឹងសម្ភារៈទាំងនោះឬនៅលើវិបសាយណាដែលភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រនេះ។

ការកំណត់

ក្នុងករណីណាក៏ដោយ Pdf.to ឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់វាមិនអាចទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយ (រាប់បញ្ចូលទាំងការកំណត់ខូចខាតចំពោះការបាត់បង់ទិន្នន័យឬប្រាក់ចំណេញឬដោយសារការរំខានដល់អាជីវកម្ម) ដែលកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់ឬអសមត្ថភាពក្នុងការប្រើសម្ភារៈនៅលើឯកសាររបស់ Pdf.to គេហទំព័រសូម្បីតែ Pdf.to ឬ Pdf ។ ទៅកាន់អ្នកតំណាងដែលមានសិទ្ធិត្រូវបានជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឬសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃលទ្ធភាពនៃការខូចខាតបែបនេះ។ ដោយសារយុតាធិការមួយចំនួនមិនអនុញ្ញាតិឱ្យមានកម្រិតលើការធានាឬការកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដោយចៃដន្យឬចៃដន្យនោះការកំណត់ទាំងនេះអាចមិនអនុវត្តចំពោះអ្នក។

5. ភាពត្រឹមត្រូវនៃសម្ភារៈ

សម្ភារៈដែលលេចឡើងនៅលើគេហទំព័ររបស់ Pdf.to អាចរួមមានបច្ចេកទេសពុម្ពអក្សរឬកំហុសរូបថត។ Pdf.to មិនធានាថាឯកសារណាមួយនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនមានភាពត្រឹមត្រូវពេញលេញឬបច្ចុប្បន្ន។ Pdf.to អាចផ្លាស់ប្តូរសម្ភារៈដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួននៅគ្រប់ពេលដោយគ្មានការជូនដំណឹង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Pdf.to មិនមានការប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈទាំងនោះទេ។

តំណភ្ជាប់

Pdf.to មិនបានពិនិត្យឡើងវិញនូវវិបសាយទាំងអស់ដែលភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់ខ្លួនហើយមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារនៃបណ្តាញភ្ជាប់ណាមួយនោះទេ។ ការបញ្ចូលតំណភ្ជាប់ណាមួយមិនបញ្ជាក់ការយល់ព្រមពីគេហទំព័ររបស់ Pdf.to ។ ការប្រើប្រាស់វេបសាយដែលភ្ជាប់តំណបែបនេះគឺមានហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួន។

ការកែប្រែ

Pdf.to អាចកែប្រែល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះសម្រាប់គេហទំព័ររបស់ខ្លួននៅគ្រប់ពេលដោយគ្មានការជូនដំណឹង។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះអ្នកយល់ព្រមក្នុងការចងភ្ជាប់ដោយកំណែបច្ចុប្បន្ននៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះ។

ច្បាប់គ្រប់គ្រង

លក្ខខណ្ឌនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងត្រូវបានបកស្រាយដោយយោងទៅតាមច្បាប់រដ្ឋ Connecticut ហើយអ្នកត្រូវបញ្ជូនទៅយុត្តាធិការផ្តាច់មុខរបស់តុលាការនៅក្នុងរដ្ឋឬទីតាំងនោះ។


បម្លែងពី PDF

PDF ទៅ CSV

PDF ទៅ Excel

PDF ទៅ ePub

PDF ទៅ JPG

ជា PDF ទៅជា PNG

PDF ទៅ PPT

PDF ទៅអត្ថបទ

PDF ទៅ Word

បម្លែងទៅជា PDF

CSV ទៅជា PDF

Excel ទៅជា PDF

JPG ទៅជា PDF

ODT ទៅជា PDF

PNG ទៅជា PDF

PPT ទៅជា PDF

ពាក្យទៅជា PDF

ឧបករណ៍ជា PDF

បង្ហាប់ PDF

កម្មវិធីបម្លែង PDF

ជួសជុល PDF

ពុះ PDF

ដោះសោ PDF


លក្ខណៈពិសេសនៅលើ:

tekcrispy - pdf to convetidor online siecledigita - pdf to un outil pour convertir les pdf en word excel jpg word et inversement free - pdf to Pdf.to: web app per convertire PDF in documenti Word e molti altri formati

Pdf.to - Convert PDF to Word, Excel, JPG, & from. Also Compress PDF | Product Hunt Embed