Tách PDF

Tách một tệp PDF

Kéo và thả tập tin ở đây
hoặc là
Batch files
1
Xử lý hàng loạt chỉ có sẵn cho người dùng Pro. Nâng cấp ngay bây giờ để xử lý nhiều tệp cùng một lúc.
Truy cập không giới hạn
Pdf files
PDF để
Thêm nhiều tệp PDF
Đang tải lên

Các loại tệp được chuyển đổi thành: .PDF

Xin lưu ý tất cả các tệp sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 2 giờ.


Cách tách và trích xuất các trang PDF

  1. Để bắt đầu, tải tệp của bạn lên bộ chia PDF của chúng tôi.

  2. Tập tin của bạn sẽ đi vào hàng đợi.

  3. Công cụ của chúng tôi sẽ tự động bắt đầu chia nhỏ tệp PDF.

  4. Tải xuống từng trang riêng lẻ bằng cách nhấp vào bản xem trước PDF của nó

Tách PDF

Đánh giá công cụ này

4.5/5 - 18 phiếu bầu


158,824 chuyển đổi kể từ năm 2019!