Sửa chữa PDF

Sửa chữa PDF trực tuyến

Kéo và thả tập tin ở đây
hoặc là
Batch files
0
Xử lý hàng loạt chỉ có sẵn cho người dùng Pro. Nâng cấp ngay bây giờ để xử lý nhiều tệp cùng một lúc.
Truy cập không giới hạn hoặc Thử một tập tin duy nhất
Pdf files
PDF để
Thêm nhiều tệp PDF
Đang tải lên

Các loại tệp được chuyển đổi thành: .PDF

* Xin lưu ý tất cả các tệp sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 24 giờ.


Cách sửa tệp PDF trực tuyến

  1. Để sửa chữa PDF, kéo và thả hoặc nhấp vào khu vực tải lên của chúng tôi

  2. Tập tin của bạn sẽ đi vào hàng đợi

  3. Công cụ của chúng tôi sẽ tự động sửa chữa tệp PDF

  4. Sau đó, bạn nhấp vào liên kết tải xuống tệp để lưu vào máy tính của bạn

Sửa chữa PDF

Đánh giá công cụ này

4.1/5 - 10 phiếu bầu


209,056 chuyển đổi kể từ năm 2019!