Chỉ cần thả nó ở đây

PDF sang ODT

Chuyển đổi PDF sang ODT (OpenDocument)

Pdf files
Chuyển đổi sang odt
%


Cách chuyển đổi tệp PDF sang ODT (OpenDocument) trực tuyến

  1. Để chuyển đổi PDF sang ODT, hãy kéo và thả hoặc nhấp vào khu vực tải lên của chúng tôi để tải tệp lên

  2. Tập tin của bạn sẽ đi vào hàng đợi

  3. Công cụ của chúng tôi sẽ tự động chuyển đổi PDF của bạn sang tệp ODT (OpenDocument)

  4. Sau đó, bạn nhấp vào liên kết tải xuống tệp để lưu ODT (OpenDocument) vào máy tính của bạn


Đánh giá công cụ này

4.3/5 - 11 phiếu bầu


264,842 chuyển đổi kể từ năm 2019!