ફક્ત તેને અહીં છોડી દો

ઓડીટી પીડીએફ

પીડીએફને ઓડીટી (ઓપન ડોક્યુમેન્ટ) માં કન્વર્ટ કરો

Pdf files
માં કન્વર્ટ odt
%


ઑનલાઇન પીડીએફમાં ઓડીટી (ઓપનડૉક્યુમેન્ટ) ફાઇલ કેવી રીતે કન્વર્ટ કરવું

  1. પીડીએફને ઓડીટીમાં કન્વર્ટ કરવા, ફાઇલ અપલોડ કરવા માટે અમારા અપલોડ ક્ષેત્રને ખેંચો અને છોડો અથવા ક્લિક કરો

  2. તમારી ફાઇલ કતારમાં જશે

  3. અમારું સાધન આપની પીડીએફને આપમેળે ઓડીટી (ઓપનડocક્યુમેન્ટ) ફાઇલમાં રૂપાંતરિત કરશે

  4. પછી તમે તમારા કમ્પ્યુટર પર ODT (OpenDocument) સાચવવા માટે ફાઇલ પરની ડાઉનલોડ લિંકને ક્લિક કરો


આ સાધનને રેટ કરો

4.6/5 - 10 મત


253,857 2019 થી રૂપાંતરણ!