PDF sang JPG

Chuyển đổi PDF của bạn sang JPG

Kéo và thả tập tin ở đây
hoặc là
Batch files
1
Xử lý hàng loạt chỉ có sẵn cho người dùng Pro. Nâng cấp ngay bây giờ để xử lý nhiều tệp cùng một lúc.
Truy cập không giới hạn
Pdf files
Chọn tùy chọn
PDF để
Thêm nhiều tệp PDF
Đang tải lên

Các loại tệp được chuyển đổi thành: .JPG, .JPEG

* Xin lưu ý tất cả các tệp sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 24 giờ.


Cách chuyển đổi tệp PDF thành tệp hình ảnh JPG trực tuyến

  1. Để chuyển đổi PDF, kéo và thả hoặc nhấp vào khu vực tải lên của chúng tôi để tải tệp lên

  2. Tập tin của bạn sẽ đi vào hàng đợi

  3. Công cụ của chúng tôi sẽ tự động chuyển đổi PDF của bạn thành tệp JPG

  4. Sau đó, bạn nhấp vào liên kết tải xuống tệp để lưu JPG vào máy tính của bạn

PDF sang JPG

Đánh giá công cụ này

4.5/5 - 46 phiếu bầu


199,038 chuyển đổi kể từ năm 2019!