Excel sang PDF

Chuyển đổi Excel của bạn sang PDF

Kéo và thả tập tin ở đây
hoặc là
Bấm vào đây

Các loại tệp được chuyển đổi thành: csv, epub, jpg, pdf, png, ppt, pptx, txt, doc, docx, xls, xlsx, odt

Xin lưu ý tất cả các tệp sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 2 giờ.


Cách chuyển đổi tệp Excel thành tệp PDF trực tuyến.

  1. Để chuyển đổi Excel của bạn sang PDF, hãy kéo và thả hoặc nhấp vào khu vực tải lên của chúng tôi

  2. Tập tin của bạn sẽ đi vào hàng đợi

  3. Công cụ của chúng tôi sẽ tự động chuyển đổi tệp Excel của bạn sang tệp PDF

  4. Sau đó, bạn nhấp vào liên kết tải xuống tệp để lưu vào máy tính của bạn

Excel sang PDF

Đánh giá công cụ này

4.4/5 - 3 phiếu bầu


71,720 chuyển đổi kể từ năm 2019!